Aktualności

Serdecznie zapraszamy na premierowe spotkanie wokół książki pt. „Radruż. Cerkiew w przestrzeni pogranicza”, wydanej wspólnie przez Muzeum Kresów w Lubaczowie i Wydawnictwo Libra PL, z okazji 10. rocznicy wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO drewnianych cerkwi w polskim i ukraińskim regionie Karpat. Spotkanie, z udziałem autorów: Janusza Mazura (tekst), Krystiana Kłysewicza, Tomasza Michalskiego i Tomasza Mielnika (fotografie), odbędzie się w niedzielę, 26 marca 2023 r., o godz. 17 w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie. Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Kosiek, antropolog i kulturoznawca z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój