Image Alt

Zespół Zamkowo-Parkowy w Lubaczowie

Zespół Zamkowo-Parkowy w Lubaczowie

Zwiedzanie

Zielone centrum Lubaczowa, skrywające najstarsze ślady grodu oraz dawną, drewnianą zabudowę małomiasteczkową.

Informacje i rezerwacje

Zespół Zamkowo-Parkowy jest częścią Muzeum Kresów w Lubaczowie, jest objęty w całości ochroną konserwatorską i znajduje się w trakcie rewitalizacji.
Park służy do wypoczynku i rekreacji w miejscach do tego przeznaczonych.
Korzystanie z zespołu Zamkowo-Parkowego odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika, a wypadku osób niepełnoletnich – na odpowiedzialność opiekunów prawnych.
Szczegółowe informacje na temat korzystania Parku znajdują się w regulaminie:

Szczegółowe informacje na temat korzystania z Zespołu Zamkowo-Parkowego można uzyskać w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie:
ul. Jana III Sobieskiego 4, Lubaczów
tel.: +48 16 632 18 02
email: biuro[at]muzeumkresow.eu

Poznaj Zespół Zamkowo-Parkowy w Lubaczowie
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content