Image Alt

Dział Artystyczny

Zgromadzone w Dziale Artystycznym zabytki należą do bogatego, wielokulturowego dziedzictwa ziemi lubaczowskiej oraz Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Obejmują takie dziedziny sztuki jak malarstwo, rzeźba, rzemiosło, tkanina czy rysunek.

Zasadniczy trzon zbioru stanowią obiekty sztuki sakralnej, pochodzące z terenów przedwojennej i powojennej rzymskokatolickiej Archidiecezji Lwowskiej (jej siedziba w 1946 r. została przeniesiona do Lubaczowa). Bardzo interesująca jest kolekcja tkanin liturgicznych obejmująca obiekty powstałe na przestrzeni kilkuset lat, od XVII do XX w. Kolekcja reprezentuje nie tylko przemiany zachodzące w stroju obrzędowym, ale i w historii samej tkaniny.

Sztukę cerkiewną reprezentują ikony i fragmenty ikonostasów z okolicznych cerkwi, opuszczonych przez wiernych z końcem II wojny światowej, w ramach przesiedleń na sowiecką Ukrainę oraz akcji „Wisła”, w tym ikona „Zwiastowanie” z Radruża (ok. 1648 r.). W zbiorach znajdują się również realizacje sakralne takich postaci jak Osyp Kuryłas (1870–1951) czy Hryhorij Kuznewycz (1871–1948), który jest uznawany za jednego z najwybitniejszych artystów ziemi lubaczowskiej. Ciekawą kolekcję tworzą ikony domowe, w tym kilka egzemplarzy ikon skrzynkowych, związanych przede wszystkim z rosyjskimi wytwórniami.

Cennym zespołem jest kolekcja judaików, które są licznie reprezentowane przez wyroby srebrne, mosiężne i miedziane, służące głównie obrzędowości domowej. Wśród nich filigranowa lampa chanukowa z 1786 r. wykonana w pracowni Franza Georga Kutsendorffa w Petersburgu oraz naczynie na etrog z moskiewskiej wytwórni Sazikowów.

Poza zbiorami sztuki sakralnej, w muzeum znajduje się znaczna liczba zabytków związanych ze środowiskiem arystokracji i mieszczaństwa dawnych Kresów Rzeczypospolitej. Bogaty zbiór portretu szlacheckiego, w którym wyróżnia się przedstawienie hetmana wielkiego koronnego Józefa Potockiego (1673–1751) z poł. XVIII w. oraz podskarbiego wielkiego koronnego Marka Matczyńskiego (1631–1697) z kon. XVII w., uzupełniony jest o przedmioty użytku codziennego, począwszy od mebli, a skończywszy na zastawie stołowej.

Muzealne zbiory zamyka kolekcja XIX-wiecznej grafiki. Znalazło w niej miejsce kilka widoków ziemi lubaczowskiej, wiele scen rodzajowych, a najcenniejszymi obiektami jest 14 plansz z teki litografii Wilhelma Wachtela (1875–1942).

Chlubą muzeum Kresów jest kolekcja polskiego rysunku współczesnego, należąca do jednej z największych i najciekawszych w Polsce. Jej początki sięgają lat 60. XX w. W zbiorach muzeum znajdują się prace takich artystów jak m.in. Tadeusz Kulisiewicz (1899–1988), Kazimierz Mikulski (1918–1998), Alfred Lenica (1899–1977), Erna Rosenstein (1913–2014), Aleksander Kobzdej (1920–1972) czy Zdzisław Beksiński (1929–2005). Zbiory rysunku współczesnego są sukcesywnie powiększane dzięki organizowanemu cyklicznie od 1993 r. ogólnopolskiemu konkursowi Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego.

Kolekcję malarstwa wzbogacają prace artystów działających i pochodzących z terenów ziemi lubaczowskiej, takich jak m.in.: Janusz Burek (1942–2009), Józef Dobrowolski (ur. 1949 r.), Marek Dryniak (ur. 1974 r.), Marian Kopf (1926–2019), Krzysztof Krzych (1956–2013), Jerzy Plucha (ur. 1951 r.) czy Janusz Szpyt (ur. 1960 r.). Wśród obiektów rzeźbiarskich znajdziemy także dzieła lokalnych artystów, wśród nich prace Grzegorza Wajsa i Józefa Zatheya.

Opiekunem Działu Artystycznego jest Katarzyna Warmińska-Mazurek, kustosz, historyk sztuki, kontakt: k.warminska-mazurek[at]muzeumkresow.eu

Eksponaty działu artystycznego

Z muzealnej kolekcji

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content