Inwestycje

Budowa i modernizacja infrastruktury Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z Zespołem Zamkowo-Parkowym

Zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z Zespołem Zamkowo-Parkowym” polega na kompleksowej rewitalizacji i modernizacji należącego do Muzeum Kresów w Lubaczowie Zespołu Zamkowo-Parkowego, obejmującego blisko pięciohektarowy obszar w centrum miasta, a także rozbudowę infrastruktury muzealnej.

Zrealizowane projekty

Budowa centrum zarządzania i ochrony zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap V

Celem strategicznej inwestycji, realizowanej przez Muzeum Kresów w Lubaczowie od 2018 r., jest budowa nowego obiektu, który z jednej strony pozwoli na stworzenie optymalnych warunków do przechowywania zbiorów muzealnych oraz prowadzenia działalności kulturalnej, z drugiej zaś będzie pełnił funkcję centrum zarządzania i ochrony zbiorów całej placówki.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój