Budowa centrum zarządzania i ochrony zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap V

Budowa centrum zarządzania i ochrony zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap V

Celem strategicznej inwestycji, realizowanej przez Muzeum Kresów w Lubaczowie od 2018 r., jest budowa nowego obiektu, który z jednej strony pozwoli na stworzenie optymalnych warunków do przechowywania zbiorów muzealnych oraz prowadzenia działalności kulturalnej, z drugiej zaś będzie pełnił funkcję centrum zarządzania i ochrony zbiorów całej placówki.

Siedziba główna Muzeum mieści się w najstarszym murowanym budynku w Lubaczowie, dawnym spichlerzu podworskim (XVIII/XIX w.), w którym ulokowane są sale ekspozycyjne, pomieszczenia magazynowe, biblioteka, czytelnia oraz biura. Obiekt znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga pilnych prac remontowo-konserwatorskich. Współczesnym standardom, zgodnym z wytycznymi konserwatorskimi, nie odpowiadają warunki magazynowania powiększających się z roku na rok zbiorów muzealnych (historycznych, archeologiczno-przyrodniczych, etnograficznych, artystycznych), w tym przede wszystkim kolekcji sztuki kresowej i polskiego rysunku współczesnego, mających charakter ponadregionalny. Mała powierzchnia magazynowa powoduje także konieczność gromadzenia w jednym miejscu obiektów przed i po konserwacji, co zagraża ich bezpieczeństwu.

W nowym obiekcie, powstającym w ramach inwestycji, zapewnione zostaną prawidłowe warunki przechowywania zbiorów m.in. jeśli chodzi o stałą temperaturę i wilgotność. W budynku znajdą się również pracownie pracowników merytorycznych oraz pracownia konserwatorska, co przyczyni się do zwiększenia komfortu pracy muzealników i pozwoli na bieżące prace zabezpieczające muzealia.

Realizacja inwestycji umożliwi w najbliższych latach przeprowadzenie generalnego remontu głównego budynku Muzeum, w którym zwiększona zostanie przestrzeń ekspozycyjna. Pozwoli to również na rozwinięcie oferty kulturalnej i edukacyjnej Muzeum – jedynej instytucji muzealnej na ziemi lubaczowskiej.

W ramach V etapu prac została wykonana instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku, roboty budowlane zewnętrzne (kamienny portal), roboty budowlane wewnętrzne (wylewki, sufity podwieszane, tynki, posadzki podłogi, stolarka drzwiowa, parapety, schody, barierki, malowanie). Wykonawcą prac była firma Usługi Budowlane BUD-MONT Tadeusz Bednarczyk (Lubaczów), a funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił Kazimierz Dudziński.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie (etapy IV–VI)”. Łączna kwota przyznanej dotacji na lata 2021–2023 ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wynosi 675 000,00 zł.

Koszt etapu V inwestycji wyniósł łącznie 168 852,91 zł, przy dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 200 000,00 zł oraz wkładzie własnym Powiatu Lubaczowskiego – 34 852,91 zł oraz Województwa Podkarpackiego – 34 000,00 zł.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Informacja o zakończeniu prac budowlanych w 2022 r. >>>

Nazwa projektu

Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap V

Wartość projektu

268 852,91 zł

Finansowanie

200 000,00 zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu “Infrastruktura kultury”

34 852,91 zł – Powiat Lubaczowski

34 000,00 zł – Województwo Podkarpackie

CZas trwania

2022 r.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój