Projekty międzynarodowe

Drewniane cerkwie – ukryte skarby wspólnej turystyki regionu Karpat

Celem projektu były wspólne, polsko-ukraińskie działania mające na celu promocję i ochronę materialnego dziedzictwa regionu Karpat, a w szczególności drewnianej architektury cerkiewnej. Jest to niezwykle istotny element krajobrazu kulturowego zarówno na Zakarpaciu (Ukraina), jak i w powiecie lubaczowskim (Polska), o ogromnym potencjale dla rozwoju turystyki.

Zrealizowane projekty

Edugame: Innovative Educational Tools for Management in Heritage Protection – gamification in didactic process

Celem projektu było wdrożenie na uczelniach wyższych modułu dydaktycznego „Zarządzanie miejscem dziedzictwa” i stworzenie programu zajęć dla studentów kierunków związanych z ochroną dziedzictwa w oparciu o innowacyjne narzędzie edukacyjne, jakim jest gra. Studenci będą uczyć się zarządzać dziedzictwem kulturowym na przykładzie Zespołu Cerkiewnego w Radrużu – Oddziału Muzeum Kresów w Lubaczowie, Muzeum Domu Dantego we Florencji oraz Muzeum Archeologicznym Jose Monteiro w Fundao.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content