Rozbudowa kolekcji

Zakup kolekcji ikon: św. Jana Chrzciciela oraz Wniebowstąpienia Pańskiego do zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie

Celem zadania jest zakup kolekcji dwóch ikon: św. Jana Chrzciciela oraz Wniebowstąpienia Pańskiego do zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie. Ikony powstały w najlepszym okresie rozwoju malarstwa ikonowego na ziemiach ruskich dawnej Rzeczypospolitej, szczególnie na terenie eparchii przemyskiej (XVII/XVIII w). Ich wyjątkowa wartość polega na pochodzeniu z terenów styku kultury wschodniej i zachodniej. Cenne pod względem artystycznym i ideowym obiekty są dowodem wysokiego poziomu sztuki cerkiewnej dawnej Rzeczypospolitej, która należy do zagrożonego obecnie działaniami wojennymi wspólnego dziedzictwa Polski i Ukrainy.

Zrealizowane projekty

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content