Działania kulturalne

Jubileuszowa XI edycja Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023 w 30-lecie konkursu

W ramach zadania Muzeum Kresów w Lubaczowie przygotowało cykl wydarzeń związanych ze 100-leciem ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego. Jubileusz ten wiąże się z datą 1923 r., kiedy do Lubaczowa, z Cieszanowa, dotkliwie zniszczonego przez wojska rosyjskie w trakcie I wojny światowej, przeniesiono siedzibę starosty oraz Rady Powiatu, a nazwę powiatu zmieniono z „cieszanowski” na „lubaczowski”.

W centrum i na peryferiach lokalnego świata. W 100-lecie ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego (1923–2023)

W ramach zadania Muzeum Kresów w Lubaczowie przygotowało cykl wydarzeń związanych ze 100-leciem ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego. Jubileusz ten wiąże się z datą 1923 r., kiedy do Lubaczowa, z Cieszanowa, dotkliwie zniszczonego przez wojska rosyjskie w trakcie I wojny światowej, przeniesiono siedzibę starosty oraz Rady Powiatu, a nazwę powiatu zmieniono z „cieszanowski” na „lubaczowski”.

Na bój Polacy, na święty bój! Gra i działania edukacyjne w 160. rocznicę powstania styczniowego na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim

Zadanie zrealizowane zostało w 160. rocznicę powstania styczniowego, a jego główne części składowe nawiązywały do jednych z najważniejszych, zwycięskich, leśnych bitew pod Kobylanką (1 i 6 maja 1863 r.).

Fotograficzne i muzyczne portrety dawnego Roztocza

Projekt „Fotograficzne i muzyczne portrety dawnego Roztocza” to metaforyczna podróż w poszukiwaniu tradycji dawnego Roztocza, jako obszaru niegdyś o charakterze wielokulturowym. Jej celem było przybliżenie i popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego Roztocza Wschodniego w jego materialnej, jak i niematerialnej postaci.

Zrealizowane projekty

Tkanina w stylu etno – tradycje pogranicza polsko-ukraińskiego

Tkactwo, jeszcze do niedawna jedno z najpopularniejszych rzemiosł na terenie powiatu lubaczowskiego i pogranicza polsko-ukraińskiego (dawniej: polsko-ruskiego), uprawiane powszechnie przez mieszkańców wsi, dziś należy już do ginących zawodów. Dlatego tak ważne jest dokumentowanie i kultywowanie rodzimej tradycji tkackiej z myślą […]

Wystawa pt. „Skarby kresowej świątyni – dziedzictwo kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie na ziemi lubaczowskiej”

Ideą wystawy “Skarby kresowej świątyni – dziedzictwo kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie na ziemi lubaczowskiej” była prezentacja – po raz pierwszy w takiej formie – ocalonego na terenie ziemi lubaczowskiej dziedzictwa sztuki i kultury jednej z najbardziej znanych świątyń lwowskich – kościoła pw. św. Marii Magdaleny.

Na pomoc! Sobieski zwycięża Tatarów – gra i działania edukacyjne w 350. rocznicę wyprawy na czambuły

Projekt poświęcono wydarzeniom, które miały miejsce w 1672 r., i których okrągłą 350 rocznicę obchodzono w 2022 r. Dotyczył jednego z najważniejszych epizodów wojny Rzeczypospolitej z Imperium Osmańskim, czyli tzw. wyprawy Jana Sobieskiego na czambuły tatarskie. Była to niezwykle brawurowa i skuteczna operacja wojskowa, która uratowała wiele miejscowości zamieszkiwanych przez ludność polską i ruską przed Tatarami. W ciągu kilku dni hetman Sobieski stoczył szereg bitew w okolicach Lubaczowa – miasta, w którym znajduje się nasze muzeum.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content