Na pomoc! Sobieski zwycięża Tatarów – gra i działania edukacyjne w 350. rocznicę wyprawy na czambuły

Na pomoc! Sobieski zwycięża Tatarów – gra i działania edukacyjne w 350. rocznicę wyprawy na czambuły

Projekt poświęcono wydarzeniom, które miały miejsce w 1672 r., i których okrągłą 350 rocznicę obchodzono w 2022 r. Dotyczył jednego z najważniejszych epizodów wojny Rzeczypospolitej z Imperium Osmańskim, czyli tzw. wyprawy Jana Sobieskiego na czambuły tatarskie. Była to niezwykle brawurowa i skuteczna operacja wojskowa, która uratowała wiele miejscowości zamieszkiwanych przez ludność polską i ruską przed Tatarami. W ciągu kilku dni hetman Sobieski stoczył szereg bitew w okolicach Lubaczowa – miasta, w którym znajduje się nasze muzeum.

W ramach zadania została opracowana gra wielkoformatowa „Wyprawa na czambuły!” w dwujęzycznej wersji językowej – polskiej i ukraińskiej. Gra była głównym elementem serii sześciu „Spotkań z Sobieskim”, które jesienią 2022 r. zostały przeprowadzone w miejscowościach związanych z historią wyprawy na czambuły w województwie podkarpackim. Rozgrywce towarzyszyły lekcje żywej historii, wykłady i prezentacja wystawy „Na pomoc! Sobieski zwycięża Tatarów”. W cerkwi św. Paraskewy został zorganizowany także koncert wraz z warsztatami śpiewu, popularyzujące kulturę pogranicza polsko-ukraińskiego.

Uczestnikami działań byli uczniowie oraz osoby dorosłe.

Projekt zwiększył świadomość mieszkańców w zakresie lokalnego dziedzictwa kulturowego – namacalnych pamiątek i świadków wydarzeń sprzed 350 lat (cerkwi, kapliczek, krzyży przydrożnych, pomników i pomników przyrody, muzealiów prezentowanych w Muzeum Kresów w Lubaczowie). Upowszechnił i ożywił także niematerialne dziedzictwo tamtych wydarzeń – historie, legendy, zwyczaje, w tym przede wszystkim historię i legendę pięknej wójtowej radrużańskiej Marii Dubniewiczowej, która, porwana w jasyr w 1672 r., po 27 latach spędzonych w Konstantynopolu na dworze osmańskiego szejka, powróciła do rodzinnej wsi.

Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Na pomoc! Sobieski zwycięża Tatarów – gra i działania edukacyjne w 350. rocznicę ‹‹wyprawy na czambuły››”. Wysokość dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 48 000,00 zł, przy wkładzie własnym zapewnionym przez Powiat Lubaczowski: 12 000,00 zł.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Informacja o przyznaniu dotacji >>>

Zapowiedź realizowanych działań w ramach projektu >>>

Relacja ze “Spotkań z Sobieskim” >>>

Wykład Janusza Mazura pt. “Od klęski do zwycięstwa. Szlak wyprawy na czambuły tatarskie z 1672 r. w okolicach Lubaczowa” – nagranie wideo >>>

Wykład Janusza Mazura pt. “Od klęski do zwycięstwa. Szlak wyprawy na czambuły tatarskie z 1672 r. w okolicach Lubaczowa” – prezentacja >>>

Wykład Janusza Mazura pt. “Od klęski do zwycięstwa. Szlak wyprawy na czambuły tatarskie z 1672 r. w okolicach Lubaczowa” – komentarz do prezentacji >>>

Lekcja żywej historii przeprowadzona przez Urszulę Wronę i Tomasza Żurawskiego – nagranie wideo >>>

Lekcja żywej historii przeprowadzona przez Urszulę Wronę i Tomasza Żurawskiego – scenariusz >>>

Wystawa “Na pomoc! Sobieski zwycięża Tatarów” w wersji elektronicznej >>>

Relacja z koncertu zespołu Mołodcy i warsztatów pieśni kozackich i staropolskich w Zespole Cerkiewnym w Radrużu >>>

Nagranie koncertu zespołu Mołodcy w Zespole Cerkiewnym w Radrużu >>>

Warsztaty pieśni kozackich i staropolskich – wykonanie pieśni “Tam pod lasem pod podolskim” >>>

Warsztaty pieśni kozackich i staropolskich – wykonanie pieśni “Siwy konik zarżał” >>>

Relacja z wykładu dra Andrzeja Gliwy pt. “Pamięć zbiorowa najazdów tatarskich” >>>

Wykład dra Andrzeja Gliwy pt. “Pamięć zbiorowa najazdów tatarskich” – nagranie wideo >>>

NAZWA PROJEKTU

Na pomoc! Sobieski zwycięża Tatarów – gra i działania edukacyjne w 350. rocznicę wyprawy na czambuły

WARTOŚĆ PROJEKTU

60 000,00 zł

FINANSOWANIE

48 000,00 zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Patriotyzm jutra” realizowanego przez Muzeum Historii Polski

12 000,00 zł – Powiat Lubaczowski

Czas trwania

2022 r.

Partner

Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój