Na bój Polacy, na święty bój! Gra i działania edukacyjne w 160. rocznicę powstania styczniowego na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim

Na bój Polacy, na święty bój! Gra i działania edukacyjne w 160. rocznicę powstania styczniowego na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim

Zadanie zrealizowane zostało w 160. rocznicę powstania styczniowego, a jego główne części składowe nawiązywały do jednych z najważniejszych, zwycięskich, leśnych bitew pod Kobylanką (1 i 6 maja 1863 r.).

Projekt objął swym zasięgiem gminę Cieszanów i Narol, a także wybrane miejscowości powiatu lubaczowskiego. Działania odbyły się na terenie, który w 1863 r. był zapleczem działań zbrojnych powstania styczniowego – stąd rekrutowano siły powstańcze, dostarczano broń, żywność, tu znajdowały się szpitale dla rannych żołnierzy. Po dziś dzień istnieje tu wiele miejsc pamięci związanych z Powstaniem: mogiły zbiorowe i indywidualne, tablice i innego rodzaju upamiętnienia.

Główne działania projektowe odbywały się w czasie wrześniowego weekendu (2 i 3 września 2023 r.), podczas którego w pierwszym dniu w Cieszanowie i okolicznych miejscowościach zorganizowana została rowerowa gra terenowa „Ludwiku, wróć!”, której fabuła inspirowana była prawdziwymi wydarzeniami z 1863 r. Wszyscy uczestnicy wcielili się w role powstańczych patroli z formującej się partii Jana Żalplachty. Ich zadaniem było odszukanie syna pani Tarnawieckiej, który dołączył do powstania wbrew woli swej matki.

Wydarzenia kolejnego dnia zapoczątkowała uroczysta msza św. w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Starym Lublińcu, po której miał miejsce wykład na temat lokalnych wątków powstania styczniowego w kontekście innych działań tego zrywu niepodległościowego na terenie całości ziem polskich, a następnie Apel Pamięci przy pomniku powstańca styczniowego Ludwika Tarnawieckiego. W godzinach popołudniowych cieszanowski rynek przeobraził się w powstańcze obozowisko w ramach rodzinnego pikniku historycznego „Powstańczy biwak”, w czasie którego uczestnicy mieli okazję obejrzeć pokaz musztry i taktyki bitewnej, przygotowany przez kosynierów i strzelców, a także podejść do stanowisk sztabu, medyka, rzemieślników i rusznikarza, dowiedzieć się więcej na temat broni, taktyki czy choćby funkcjonowania służby medycznej w czasie powstania. Finałem pikniku był koncert męskiej grupy śpiewaczej „Mołodcy”, która wykonała repertuar śpiewany przez powstańców styczniowych.

Zadanie zakończył cykl lekcji żywej historii dla uczniów szkół podstawowych powiatu lubaczowskiego, który prowadzony był przez edukatorów w strojach historycznych z wykorzystaniem replik powstańczego wyposażenia i odbył się końcem października 2023 r.

Projekt został dofinansowany ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, a także Powiatu Lubaczowskiego, Województwa Podkarpackiego oraz Miasta i Gminy Cieszanów. Współorganizatorem zadania było stowarzyszenie Pospolite Ruszenie oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.

Informacja o przyznaniu dotacji >>>

Zapowiedź realizowanych działań w ramach projektu >>>

Zapisy na rowerową grę terenową “Ludwiku, wróć!” >>>

Scenariusz rowerowej gry terenowej “Ludwiku, wróć!” >>>

Relacja z rowerowej gry terenowej “Ludwiku, wróć!” oraz pikniku historycznego “Powstańczy biwak” >>>

Wykład Dariusza Sałka pt. “Powstanie styczniowe na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim” – nagranie wideo >>>

Wykład Dariusza Sałka pt. “Powstanie styczniowe na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim” – scenariusz >>>

Lekcja żywej historii przeprowadzona przez Urszulę Wronę i Tomasza Żurawskiego – nagranie wideo >>>

Lekcja żywej historii przeprowadzona przez Urszulę Wronę i Tomasza Żurawskiego – scenariusz >>>

Relacja z realizacji cyklu lekcji żywej historii >>>

NAZWA PROJEKTU

Na bój Polacy, na święty bój! Gra i działania edukacyjne w 160. rocznicę powstania styczniowego na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim

WARTOŚĆ PROJEKTU

53 500,00 zł

FINANSOWANIE

42 000,00 zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodległa” realizowanego przez Biuro “Niepodległa”

5 000,00 zł – Województwo Podkarpackie

5 000,00 zł – Powiat Lubaczowski

1 500,00 zł – Miasto i Gmina Cieszanów

Czas trwania

2023 r.

Partnerzy

Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie

Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Lublińcu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Cieszanowie

Stowarzyszenie Geoturystyczne “Roztocze Wschodnie”

Stowarzyszenie Animacji Kultury Pogranicza Folkowisko

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Lubaczowie

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój