Muzeum Kresów w Lubaczowie

Lekcje żywej historii w szkołach powiatu lubaczowskiego

W ubiegłym tygodniu, pomiędzy 23 i 27 października 2023 r., wspólnie ze stowarzyszeniem Pospolite Ruszenie zorganizowaliśmy cykl lekcji żywej historii dla uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu lubaczowskiego. Zajęcia odbywały się w ramach realizacji dwóch projektów edukacyjnych, na które Muzeum Kresów w Lubaczowie otrzymało w tym roku dofinansowanie.

Przygotowaniem i prowadzeniem lekcji zajęły się dwa dwuosobowe zespoły edukatorów, Łukasz Wrona i Marek Piwoński oraz Tomasz Żurawski i Urszula Wrona, członków stowarzyszenia Pospolite Ruszenie, które jest partnerem naszego Muzeum w obu projektach. Łącznie w ciągu pięciu dni odbyło się 30 lekcji, a udział w nich brali uczniowie z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Lublińcu, Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Cieszanowie, Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaczowie, Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaczowie, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Lubaczowie oraz Zespołu Szkół Publicznych w Łukawcu.

W ramach projektu pn. W centrum i na peryferiach lokalnego świata. W 100-lecie ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego (1923 – 2023) zostało przeprowadzonych 18 lekcji żywej historii, których tematyka dotyczyła starostów lubaczowskich, w których wcielili się animatorzy-rekonstruktorzy historyczni w strojach z XVI–XVIII w. Na przykładzie wybranych postaci zaprezentowali działanie dawnego wymiaru sprawiedliwości oraz zasad demokratycznych szlacheckiego społeczeństwa (udział w sejmikach, trybunały, akta). Uczestniczący w zajęciach uczniowie mogli m.in. przymierzyć stroje i zważyć w ręce szable. Dowiedzieli się również czym różnił się starosta grodowy od niegrodowego oraz czym zajmowali się dawni starostowie lubaczowscy, a także poznali sylwetki najwybitniejszych z nich, takich jak choćby Jan Amor Tarnowski, Jerzy Ossoliński czy też Jerzy August Mniszech.

Równolegle zrealizowanych zostało 12 lekcji żywej historii, które dotyczyły tematyki powstania styczniowego i odbywały się w ramach projektu Na bój Polacy, na święty bój! Gra i działania edukacyjne w 160. rocznicę powstania styczniowego na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim. W tym przypadku uczestnicy zajęć mogli zapoznać się z uzbrojeniem powstańczym i umundurowaniem. Dowiedzieli się jak działała ówczesna broń palna i jakie to miało znaczenie na polu walki. Próbowali rozwikłać symbolikę powstańczego godła i wydedukować, dlaczego Polacy musieli rozpoczynać zryw niepodległościowy w środku zimy.

Serdecznie dziękujemy za współpracę nauczycielom i dyrektorom szkół. Wierzymy, że lekcje stały się doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy i „namacalnego” kontaktu z historią. Przypominamy również, że Muzeum Kresów w Lubaczowie posiada szeroką ofertę zajęć edukacyjnych, w których wykorzystujemy nasze muzealia, by prowadzić ciekawe i inspirujące lekcje historii.

Zadanie pn. Na bój Polacy, na święty bój! Gra i działania edukacyjne w 160. Rocznicę powstania styczniowego na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim zostało dofinansowane ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”, a także Powiatu Lubaczowskiego, Województwa Podkarpackiego oraz Miasta i Gminy Cieszanów. Współorganizatorem zadania jest stowarzyszenie Pospolite Ruszenie oraz Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie.

Projekt pn. W centrum i na peryferiach lokalnego świata. W 100-lecie ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego (1923 – 2023) został dofinansowany przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach Programu „Patriotyzm Jutra”, a także przez Powiat Lubaczowski. Współorganizatorem zadania jest stowarzyszenie Pospolite Ruszenie.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój