marzec 2022

Muzeum Kresów w Lubaczowie i Zespół Cerkiewny w Radrużu zaprasza naszych gości z Ukrainy do spędzenia wolnego czasu w przyjaznej i twórczej atmosferze. Музей Кресів в Любачіві і Церковний комплекс у Радружі запрошує наших гостей з України провести вільний час

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój