Muzeum Kresów w Lubaczowie

Kresy w literaturze na Portalu Muzeum Kresów Dawnej Rzeczypospolitej

Czy można zaryzykować tezę, że fenomen Kresów w polskiej wyobraźni zbiorowej kształtowała literatura? Jaka jest zatem literacka geneza pojęcia Kresów i jak z perspektywy człowieka XXI wieku wygląda literacki obraz Kresów?

Na te i wiele innych pytań dotyczących literatury kresowej znajdziecie Państwo odpowiedź w panelu dyskusyjnym pt. „Rola literatury w kształtowaniu mitu i fenomenu Kresów. Geneza zjawiska, dzieła, twórcy”, którego premiera odbędzie się 3 marca 2022 r. o godzinie 19.00 na kanale YouTube Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej.

Panel jest częścią programu pilotażowego Kresowa przestrzeń literatury, zainicjowanego przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Jego realizacja odbyła się w ramach Festiwalu Dziedzictwa Kresów 2021 we współpracy z Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu, które użyczyło na nagranie siedzibę oddziału w Pałacu Dzieduszyckich w Zarzeczu.

Do udziału w pierwszym tego typu nagraniu zaprosiliśmy specjalistów w dziedzinie literatury kresowej.

Prof. dr hab. Andrzej Waśko jest literaturoznawcą i historykiem kultury. Pracuje na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest współzałożycielem Wydawnictwa Arcana oraz dwumiesięcznika „Arcana”, któremu obecnie szefuje. Autor książek i prac naukowych o literaturze polskiej XIX i XX wieku, m.in.: Romantyczny sarmatyzm (1995), Zygmunt Krasiński – oblicza poety (2001), Historia według poetów (2015) oraz artykułów i książek publicystycznych (m.in. Demokracja bez korzeni (2009).

Mariusz Olbromski, poeta, prozaik, eseista, muzealnik, działacz kultury, edytor, autor 16 książek poświęconych tematyce kresowej. Od kilkunastu lat organizuje coroczne spotkania w Muzeum im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu na Ukrainie pod nazwą „Dialog dwóch kultur” skupiające intelektualistów, pisarzy i artystów z Polski i z Ukrainy. Pokłosiem spotkań jest wydawany pod tym samym tytułem rocznik.

Dr Joanna Wiśniewska pracuje w Muzeum Narodowym w Lublinie, Oddział Muzeum Literackie w Nałęczowie i jest również koordynatorem Muzeum Bolesława Prusa. Specjalizuje się w twórczości Wincentego Pola. Współpracowała m.in. przy tworzeniu wystawy „Mohort. U źródeł Kresów”, którą zorganizował Dworek Wincentego Pola.

Dyskusję moderował znany z projektu „Kolej Literatury” Rado Barłowski, poeta, reżyser i kulturoznawca, miłośnik Karpat i Pogórza.

Zapraszamy zatem do obejrzenia tej niezwykłej literackiej podróży po Kresach oraz odwiedzin samego Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej, gdzie gromadzone są także inne treści związane z tematyką kresową. Portal Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej został przygotowany przez samorząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Jego operatorem jest Centrum Kulturalne w Przemyślu, gdzie utworzono zespół redakcyjny. Portal powstał w celu zachowania i prezentacji kresowego dziedzictwa kulturowego, ochrony rozproszonych zbiorów oraz wszechstronnej popularyzacji wielowymiarowego fenomenu Kresów. Zapraszamy do współpracy: [email protected]

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content