Projekty międzynarodowe

W dniu 24 marca 2022 r. w czeskim Ołomuńcu została zorganizowana finałowa konferencja projektu „Touch the culture”, współfinansowanego w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, którego działania mają być odpowiedzią na sytuację, w jakiej znalazły się instytucje kultury w okresie postpandemiczym,

W ubiegły czwartek (15.12.2022 r.) odbyło się finałowe spotkanie partnerów projektu „EduGame: Innovative Educational Tools for Management in Heritage Protection – gamification in didactic process”, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Obrady miały miejsce w Mantui (Włochy) i miały na celu

W minionym tygodniu (21–24 września 2022 r.), w Bardejowie na Słowacji, Mateusz Żurek z Działu Historycznego naszego Muzeum, uczestniczył w pierwszym ze szkoleń, odbywających się w ramach międzynarodowego projektu „Touch the Culture”, którego koordynatorem jest słowackie Centrum Wspierania Edukacji Pozaformalnej

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój