Projekty międzynarodowe

W minionym tygodniu (21–24 września 2022 r.), w Bardejowie na Słowacji, Mateusz Żurek z Działu Historycznego naszego Muzeum, uczestniczył w pierwszym ze szkoleń, odbywających się w ramach międzynarodowego projektu „Touch the Culture”, którego koordynatorem jest słowackie Centrum Wspierania Edukacji Pozaformalnej

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój