Muzeum Kresów w Lubaczowie

„EDUGAME” na Uniwersytecie da Beira Interior w Covilhi

W ubiegłym tygodniu, w dniach 26 i 27 maja, przedstawiciele Muzeum Kresów w Lubaczowie, Piotr Zubowski i Mateusz Żurek, wspólnie z partnerami z Portugalii i Włoch, wzięli udział w spotkaniu roboczym związanym z projektem „EduGame: Innovative Educational Tools for Management in Heritage Protection – gamification in didactic process”, realizowanym w ramach programu Erasmus+.

Celem projektu jest wdrożenie na uczelniach wyższych modułu dydaktycznego „Zarządzanie miejscem dziedzictwa” i stworzenie programu zajęć dla studentów w oparciu o innowacyjne narzędzie edukacyjne, jakim jest gra. Studenci będą uczyć się zarządzać dziedzictwem kulturowym na przykładzie Zespołu Cerkiewnego w Radrużu – Oddziału Muzeum Kresów w Lubaczowie, Muzeum Domu Dantego we Florencji oraz Muzeum Archeologicznym Jose Monteiro w Fundao.

Po długim okresie pandemicznym, gdy konferencje z naszymi partnerami mogły odbywać się wyłącznie w formie online, wreszcie możliwym stało się zorganizowanie spotkania stacjonarnego, w czasie którego wspólnie przedyskutowaliśmy najważniejsze kwestie związane z projektem. Spotkanie odbyło się w Covihli w Portugalii, na zaproszenie Uniwersytetu da Beira Interior, a wzięli w nim udział przedstawiciele uczelni oraz Muzeum Archeologicznego w Fundao, Politechniki Lubelskiej (lidera projektu) i naszego muzeum, Politechniki w Mediolanie i Muzeum Dom Dantego we Florencji.

W czasie dwóch dni, na terenie kampusu uniwersyteckiego, udało się nam omówić i podsumować dotychczasowe działania oraz obecny stan projektu, a także zaplanować kolejne zadania na najbliższe tygodnie. Mieliśmy także okazję odbyć wizytę studyjną w Muzeum Archeologicznym Jose Monteiro oraz zwiedzić samą Covihlę. Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym partnerom za owocne spotkania. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do gospodarzy, którzy przyjęli nas niezwykle życzliwie i pod każdym względem zadbali o profesjonalną organizację wydarzenia.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój