Muzeum Kresów w Lubaczowie

Touch the Culture – warsztaty w Bardejowie

W minionym tygodniu (21–24 września 2022 r.), w Bardejowie na Słowacji, Mateusz Żurek z Działu Historycznego naszego Muzeum, uczestniczył w pierwszym ze szkoleń, odbywających się w ramach międzynarodowego projektu „Touch the Culture”, którego koordynatorem jest słowackie Centrum Wspierania Edukacji Pozaformalnej (Cenef). Przedsięwzięcie to jest refleksją nad obecną sytuacją kultury oraz skutkami, które wywołała pandemia koronawirusa.

W wyniku projektu powstaje aplikacja rozrywkowo-edukacyjna z dziedziny kultury i sztuki, dostępna w kilku językach oraz podręcznik metodyczny ukazujący różne studia przypadków działań realizowanych przez instytucje kultury i sztuki metodami edukacji pozaformalnej. Autorami podręcznika i aplikacji będzie grupa ekspercka – przedstawiciele różnych instytucji i dziedzin kultury: historii, sztuk wizualnych, teatru, muzyki, literatury, filmu itp.

W spotkaniu w Bardejowie wzięli udział przedstawiciele instytucji kultury, muzeów, galerii, bibliotek i władz lokalnych z Czech, Słowacji i Polski. Była to doskonała okazja, by w tak zróżnicowanym gronie podzielić się doświadczeniami w zakresie prowadzenia działalności kulturalnej. Głównymi tematami wystąpień i dyskusji był marketing w kulturze i praca z młodzieżą. Poza tym uczestnicy mieli okazję, by zwiedzić najciekawsze miejsca Bardejowa – pozostałości średniowiecznych murów i baszty, a także lokalne muzea i galerie. Pragniemy podziękować gospodarzom spotkania za serdeczne przyjęcie i profesjonalną organizację wydarzenia.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój