Muzeum Kresów w Lubaczowie

Edugame. Z wizytą na Politechnice w Mediolanie

Za nami kolejne spotkanie z partnerami projektu „EduGame: Innovative Educational Tools for Management in Heritage Protection – gamification in didactic process”, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Odbyło się ono w Mediolanie, w dniach 11–13 lipca, a nasze Muzeum reprezentował kierownik projektu Mateusz Żurek.

Celem spotkania było przeszkolenie pracowników akademickich i muzealnych w realizowaniu działań edukacyjnych za pomocą gry, która powstaje w wyniku tego przedsięwzięcia. Nasi partnerzy z Politechniki w Mediolanie zaprosili szereg gości, przedstawicieli placówek edukacyjnych, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami w tematyce „grywalizacji w procesie dydaktycznym”, wykorzystaniu multimediów w promowaniu dziedzictwa kulturowego i wielu innych obszarach, które wiążą się z realizowanym zadaniem.

Zaprezentowana została również sama gra – jej zasady i scenariusz opracowany na przykładzie Zespołu Cerkiewnego w Radrużu. Jest to wynik wspólnego wysiłku naszego zespołu i pracowników Politechniki Lubelskiej.

Przed nami ostatnie miesiące pracy, w których gra nabierze ostatecznego kształtu i odbędą się pilotażowe testy ze studentami, by finalnie wprowadzić to narzędzie edukacyjne do procesu kształcenia przyszłych architektów.

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom, przede wszystkim kolegom i koleżankom z Włoch, za tak serdeczne przyjęcie i profesjonalne zorganizowanie spotkania.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content