Muzeum Kresów w Lubaczowie

Edugame – final meeting w Mantui

W czwartek, 15 grudnia 2022 r., odbyło się finałowe spotkanie partnerów projektu „EduGame: Innovative Educational Tools for Management in Heritage Protection – gamification in didactic process”, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Obrady miały miejsce w Mantui (Włochy), a ich celem było przede wszystkim podsumowanie całokształtu zrealizowanych działań.

Przypomnijmy, że głównym celem projektu było wdrożenie na uczelniach wyższych przedmiotu „Zarządzanie miejscem dziedzictwa”, którego nauczanie miałoby się odbywać za pomocą gry dydaktycznej, polegającej na wcielaniu się studentów w role poszczególnych interesariuszy biorących udział w procesie zarządzania i ochrony dziedzictwa kulturowego. Scenariusz jednej z gier przygotowano na bazie doświadczeń zarządzania Zespołem Cerkiewnym w Radrużu.

W ostatnich miesiącach nasi partnerzy akademiccy (Politechnika Lubelska, Politechnika w Mediolanie oraz Uniwersytet da Beira Interior w Covilhi) przeprowadzili pilotażowe testy gry, by sprawdzić jej skuteczność dydaktyczną i reakcje portugalskich, włoskich i polskich studentów na przyswajanie wiedzy w ten nowatorski sposób. Okazało się, że gra świetnie sprawdza się w czasie zajęć ze studentami, a jej odbiór był zdecydowanie pozytywny, co dobrze rokuje w dalszej perspektywie wykorzystania tego narzędzia dydaktycznego.

W drugiej części spotkania omówione i podsumowane zostały wszystkie prace, które udało się zrealizować w czasie trwania projektu. Dyskutowano również na temat kwestii formalnych, związanych z działaniami ewaluacyjnymi kończącymi przedsięwzięcie. Wszystkie informacje i materiały, które powstały w ramach zadania, dostępne są na stronie internetowej projektu.

Kolejny dzień wyjazdu był okazją do zapoznania się w dziedzictwem kulturowym Mediolanu i jego zbiorami muzealnymi. Zwiedziliśmy jedną z największych katedr na świecie – katedrę Narodzin Matki Bożej, jej podziemia oraz muzeum katedralne. W Palazzo Reale di Milano obejrzeliśmy także wystawę jednego z najsłynniejszych i najoryginalniejszych niderlandzkich artystów tworzących na przełomie gotyku i renesansu, czyli Hieronima Bosha oraz artystów, którzy zainspirowali się jego językiem sztuki („Bosh e un altro Rinascimento”). Na koniec udało się jeszcze zobaczyć najważniejsze dzieła Michała Anioła w gipsowych odlewach i ich historię opowiedzianą słowem, obrazem, światłem i muzyką.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za możliwość bycia częścią tego projektu, dzięki któremu studenci z Polski i Europy będą mogli dowiedzieć się więcej o naszym Zespole Cerkiewnym w Radrużu i poznać „od środka” tajniki złożonego procesu zarządzania i ochrony miejsc dziedzictwa. Wyrazy wdzięczności za owocną współpracę kierujemy do lidera projektu – Politechniki Lubelskiej, a także pozostałych partnerów z Włoch: Politecnico di Milano, Museo Casa Di Dante oraz Portugalii: Uniwersidade da Beira Interior oraz Arqueologico Municipal Jose Monteiro Fundao.

Jesteśmy przekonani, że zdobyte doświadczenie będzie stanowić punkt wyjścia do realizacji kolejnych wspólnych działań w przyszłości.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content