Muzeum Kresów w Lubaczowie

Wystawa o dziedzictwie kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie z ministerialnym dofinansowaniem

W poniedziałek, 7 marca 2022 r., zostały opublikowane wyniki rządowego programu „Wspieranie działań muzealnych”, realizowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Kresów w Lubaczowie otrzymało dotację na przygotowanie wystawy pn. „Skarby kresowej świątyni. Dziedzictwo kościoła pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie na ziemi lubaczowskiej”. Serdecznie dziękujemy za docenienie naszego wniosku!

Ideą naszego projektu jest ukazanie na wystawie czasowej losów wyposażenia jednego z najbardziej znanych kościołów lwowskich. W symboliczny sposób zobrazuje to skalę ekspatriowanego dziedzictwa sakralnego z Kresów dawnej Rzeczypospolitej i rolę w tym zakresie Archidiecezji Lwowskiej, której po wojnie siedziba znalazła się w Lubaczowie. Dzięki temu zostanie zwrócona uwaga na potrzebę skatalogowania i dogłębnych badań nad kresowym dziedzictwem kulturowym znajdującym się na terenie współczesnej Polski.

Koncepcja wystawy zakłada wydzielenie pięć głównych części. Ich zadaniem będzie wprowadzenie odbiorcy w zasadniczy temat ekspozycji – okoliczności znalezienia się elementów wyposażenia lwowskiego kościoła pw. św. Marii Magdaleny na terenie Polski (w Cieszanowie i Lubaczowie) oraz ocena stanu ilościowego i wartości kulturowej znajdujących się tu zabytków.

Otwarcie wystawy planowane jest jako jedno z wydarzeń tegorocznej edycji Festiwalu Dziedzictwa Kresów.

Kwota dofinansowania: 50 475,00 zł.
“Nazwa zadania: “Wystawa pt. „Skarby kresowej świątyni – dziedzictwo kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie na ziemi lubaczowskiej”.

Instytucją zarządzającą programem jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój