W centrum i na peryferiach lokalnego świata. W 100-lecie ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego (1923–2023)

W centrum i na peryferiach lokalnego świata. W 100-lecie ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego (1923–2023)

W ramach zadania Muzeum Kresów w Lubaczowie przygotowało cykl wydarzeń związanych ze 100-leciem ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego. Jubileusz ten wiąże się z datą 1923 r., kiedy do Lubaczowa, z Cieszanowa, dotkliwie zniszczonego przez wojska rosyjskie w trakcie I wojny światowej, przeniesiono siedzibę starosty oraz Rady Powiatu, a nazwę powiatu zmieniono z „cieszanowski” na „lubaczowski”.

W ten sposób, po kilkudziesięciu latach Cieszanów utracił swą powiatową stołeczność, a Lubaczów ją uzyskał, kontynuując, po dziś dzień, tradycje, mające swój początek jeszcze w okresie staropolskim. Celem projektu było przypomnienie, w kreatywny i nowatorski sposób, wydarzeń z lokalnej historii, centrów i peryferii ówczesnego lokalnego świata, mozaiki narodowej, religijnej i kulturowej (Polaków, Żydów, Ukraińców, Niemców), a także najważniejszych postaci tamtego czasu: starostów, burmistrzów, dowódców garnizonu, duchownych, nauczycieli, sklepikarzy, rzemieślników, sędziów, lekarzy czy właścicieli ziemskich.

Za pośrednictwem zrealizowanych działań – miejskiej gry terenowej „Gdzie jest radny?”, pokazu mody z okresu międzywojennego, koncertu i potańcówki w stylu retro, lekcji żywej historii oraz konferencji popularnonaukowej – staraliśmy się oddać klimat początku lat 20. XX w. na ziemi lubaczowskiej. Naszym celem było ukazanie zarówno „centrum lokalnego świata”, czyli Lubaczowa, a także innych miast i miasteczek, jak również jego peryferii – okolicznych wsi. Uczestnikami działań były dzieci, dorośli oraz seniorzy.

Najważniejszym celem projektu było wzmocnienie postaw patriotycznych, a w szczególności miłości do małej ojczyzny, bez względu na to jakie ma ona granice, centra oraz peryferia. Dzięki zrealizowanym działaniom udało się wzbudzić w odbiorcach poczucie odpowiedzialności za ich region, świadomości wpływu na wybór władz lokalnych, istoty roli władz dla rozwoju regionu. Uświadomiliśmy również jak rola starosty czy burmistrza wyglądała dawniej, jakie postacie sprawowały te urzędy, i jak funkcjonuje to obecnie. Przypomnieliśmy tradycje instytucji demokratycznych istniejących na naszym terenie od stuleci. Dzięki wydarzeniom projektowym zwiększyliśmy świadomość wśród odbiorców zadania na temat tego, kim byli mieszkańcy naszego regionu przed stu laty, jakimi problemami żyli, w ramach jakich uroczystości się gromadzili, jaki mieli wpływ na życie publiczne. Ważnym celem zadania była również integracja instytucji i organizacji wokół 100. rocznicy ponownego utworzenia powiatu lubaczowskiego, m.in. samorządów, ale też instytucji kultury, szkół czy stowarzyszeń.

Zadanie zrealizowane w ramach projektu „W centrum i na peryferiach lokalnego świata. W 100-lecie ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego (1923 – 2023)”. Wysokość dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 45 000,00 zł, przy wkładzie własnym zapewnionym przez Powiat Lubaczowski: 16 000,00 zł.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Informacja o przyznaniu dotacji >>>

Zapowiedź realizowanych działań w ramach projektu >>>

Zapisy na grę terenową “Gdzie jest radny?” >>>

Relacja z gry terenowej “Gdzie jest radny?”, pokazu retro-mody oraz koncertu >>>

Relacja z realizacji lekcji żywej historii >>>

Lekcja żywej historii przeprowadzona przez Łukasza Wronę i Marka Piwońskiego – nagranie wideo >>>

Lekcja żywej historii przeprowadzona przez Łukasza Wronę i Marka Piwońskiego – scenariusz >>>

Zapowiedź konferencji popularnonaukowej>>>

Relacja z konferencji popularnonaukowej >>>

Wykład Dariusza Sałka pt. „Zarys zmian administracyjnych Powiatu Lubaczowskiego na przestrzeni stuleci” – nagranie wideo >>>

Wykład prof. Henryka Gmiterka pt. „Starostwo i starostowie lubaczowscy w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej” – nagranie wideo >>>

Wykład prof. Janusza Mierzwy pt. „Od Franciszka Józefa do Śmigłego-Rydza. Ziemia lubaczowska na tle przemian społeczno-politycznych na ziemiach polskich w XIX XX w. ” – nagranie wideo >>>

Wykład Tomasza Roga pt. „Okoliczności przeniesienia siedziby powiatu z Cieszanowa do Lubaczowa w 1923 r. i funkcjonowanie struktur powiatu lubaczowskiego w II Rzeczypospolitej” – nagranie wideo >>>

Wykład prof. Jana Pisulińskiego pt. „Dlaczego lordowi Nathanielowi Curzonowi należy się pomnik w Lubaczowie” – nagranie wideo >>>

Wykład Łukasza Podolaka pt. „Lokalna administracja w cieniu wielkiej polityki. Teren powiatu lubaczowskiego w latach 1941–1975” – nagranie wideo >>>

Wykład Waldemara Rataja pt. „Powiat w obecnym ustroju Rzeczypospolitej – perspektywa reform państwa przeprowadzonych w okresie 1992–1998” – nagranie wideo >>>

NAZWA PROJEKTU

W centrum i na peryferiach lokalnego świata. W 100-lecie ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego (1923–2023)

WARTOŚĆ PROJEKTU

61 000,00 zł

FINANSOWANIE

45 000,00 zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu “Patriotyzm jutra” realizowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie

16 000,00 zł – Powiat Lubaczowski

Czas trwania

2023 r.

Partnerzy

Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie

Powiat Lubaczowski

Stowarzyszenie Rowery Zabytkowe Zabrze

Wesoła Fala Band

Związek Powiatów Polskich

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój