Muzeum Kresów w Lubaczowie

Świętujemy 100-lecie ponownego utworzenia powiatu lubaczowskiego. Zapraszamy na konferencję

Muzeum Kresów w Lubaczowie wspólnie z Powiatem Lubaczowskim oraz starostą lubaczowskim Zenonem Swatkiem serdecznie zaprasza na konferencję pt. „W centrum i na peryferiach. W 100-lecie ponownego utworzenia powiatu lubaczowskiego”, która odbędzie się 10 listopada 2023 r. w Miejskim Domu Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego w Lubaczowie.

Tematyka konferencji dotyczyć będzie zmian funkcjonowania powiatu lubaczowskiego i starostów lubaczowskich na przestrzeni stuleci – od okresu staropolskiego poprzez okres rozbiorów, czasy II Rzeczypospolitej, II wojnę światową i okres powojenny aż po perspektywy przyszłego rozwoju. Swoimi wystąpieniami zaszczycą nas znamienici goście reprezentujący różne instytucje i ośrodki badawcze. Prelegenci przypomną nie tylko lokalne i ogólnopolskie konteksty ponownego utworzenia powiatu lubaczowskiego w 1923 r., ale też skupią się m.in. na historii starostwa lubaczowskiego w okresie staropolskim, kiedy stanowiska starostów piastowali najznamienitsi przedstawiciele Rzeczypospolitej, tacy jak choćby Jan Amor Tarnowski, Jerzy Ossoliński, czy też Jerzy August Mniszech. Nie zabraknie omówienia zmian granic administracyjnych powiatu w trakcie kolejnych stuleci i tego, co te zmiany wywoływało – wydarzeń zarówno z historii lokalnej, jak również historii całej Rzeczypospolitej i ziem polskich pod zaborami.

Szczegółowy program konferencji przedstawia się następująco:

Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego w Lubaczowie (I piętro)

9.30–10.00 | Otwarcie konferencji, przywitanie zaproszonych gości

10.00–10.30 | Dariusz Sałek (Muzeum Kresów w Lubaczowie), Zarys zmian administracyjnych powiatu lubaczowskiego na przestrzeni stuleci

10.30–11.00 | Prof. Henryk Gmiterek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej), Starostwo i starostowie lubaczowscy w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej

11.00–11.30 | Prof. Janusz Mierzwa (Uniwersytet Jagielloński), Od Franciszka Józefa do Śmigłego-Rydza. Ziemia lubaczowska na tle przemian społeczno-politycznych na ziemiach polskich w XIX–XX w.

11.30–12.00 | Przerwa kawowa

12.00–12.30 | Tomasz Róg (badacz niezależny, Cieszanów), Okoliczności przeniesienia siedziby powiatu z Cieszanowa do Lubaczowa w 1923 r. i funkcjonowanie struktur powiatu lubaczowskiego w II Rzeczypospolitej

12.30–13.00 | Prof. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski), Dlaczego lordowi Nathanielowi Curzonowi należy się pomnik w Lubaczowie

13.00–13.30 | Łukasz Podolak (Archiwum Państwowe w Przemyślu), Lokalna administracja w cieniu wielkiej polityki. Teren powiatu lubaczowskiego w latach 1941–1975

13.30–14.00 | Waldemar Rataj (Centrum im. Mirosława Dzielskiego), Powiat w obecnym ustroju Rzeczypospolitej – perspektywa reform państwa przeprowadzonych w okresie 1992–1998

14.00–14.30 | Zenon Swatek (Starosta lubaczowski), Bieżące funkcjonowanie Powiatu Lubaczowskiego i perspektywy rozwoju

14.30–15.00 | Dyskusja oraz podsumowanie obrad

Skwer przy Starostwie Powiatowym w Lubaczowie

15.00 | Złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Stanisława Dąbka (1892–1939)

Wydarzenie jest częścią inicjatywy „Dziedzictwo i Rozwój – Stała Konferencja Muzeów i Samorządu Terytorialnego”, której przewodzi Związek Powiatów Polskich, a organizowane jest przez Muzeum Kresów w Lubaczowie w ramach projektu pn. „W centrum i na peryferiach lokalnego świata. W 100-lecie ponownego utworzenia Powiatu Lubaczowskiego (1923 – 2023)” dofinansowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra”.

Partnerami konferencji są: Stowarzyszenie Pospolite Ruszenie, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Związek Powiatów Polskich oraz Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas Bandrowskiego w Lubaczowie. Patronami medialnymi projektu są: TVP3 Rzeszów, Tygodnik Życie Podkarpackie i portal zycie.pl, Polskie Radio Rzeszów, Katolickie Radio Zamość, portale elubaczow.com i zlubaczowa.pl.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój