Jubileuszowa XI edycja Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023 w 30-lecie konkursu

Jubileuszowa XI edycja Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023 w 30-lecie konkursu

XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023 odbyło się w 30-lecie istnienia konkursu. Wydarzenie przyciągnęło uwagę artystów profesjonalnych z całej Polski. Konkurs oraz wystawa pokonkursowa zostały objęte wsparciem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Patronat honorowy nad wystawą pokonkursową objęli prof. Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ewa Leniart Wojewoda Podkarpacki oraz Władysław Ortyla Marszałek Województwa Podkarpackiego.

XI edycja Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego została poświęcona pamięci dr Bożeny Kowalskiej, zmarłej w czerwcu br. wybitnej historyk, teoretyk sztuki, przewodniczącej jury czterech edycji lubaczowskiego Triennale. To jej autorytet i pióro sprawiły, że o lubaczowskim Triennale było głośno, a konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem artystów. W jednym ze swoich artykułów krytyk sztuki pisała:

Laureatem Grand Prix XI edycji Triennale został Dominik Woźniak za zestaw trzech rysunków „Wężowiec umiarkowany”, „Mały owocnik słonecznikowy”, „Wejście do jednostki strukturalnej”. Jury, któremu przewodniczył prof. Dariusz Kaca z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w uzasadnieniu podkreśliło bogactwo wyobraźni artysty i jego wyjątkowe umiejętności warsztatowe.

Pierwsza nagroda trafiła do Keiji Matsumoto za dwie prace „Fujin”, „Raijin”. Autor tytułami nawiązuje do mitologii japońskiej i w swoich kompozycjach odwołuje się do symboliki bogów wiatru i gromu.

Drugą nagrodę otrzymała Emilia Pitucha za tryptyk „Dotykiem widzę więcej I”, „Dotykiem widzę więcej II”, „Dotykiem wiedzę więcej III”. To prace o niezwykłej sile oddziaływania inspirowane alfabetem breilla i osobistymi doświadczeniami.

Trzecią nagrodę przyznano Marcie Kawiorskiej za zestaw prac „Kompozycja P I”, „Kompozycja P II”, „Kompozycja P III”. Tematem tego cyklu stały się geometryczne kształty umieszczone w nieokreślonej, iluzorycznej przestrzeni.

Ponadto jury przyznało pięć wyróżnień dla Anny Ciszek, Mateusza Domeradzkiego, Sławomira Ćwieka, Jarosława Grulkowskiego oraz Joanny Janowskiej-Augustyn.

Do udziału w wystawie jury zakwalifikowało 112 prac 57 artystów z różnych środowisk twórczych z całej Polski, artystów doświadczonych i o dużym dorobku twórczym, jak też młodych, dopiero wkraczających na drogę artystycznej kariery.

Ekspozycję wyróżnia ogromna różnorodność formalna i stylistyczna prezentowanych dzieł: rysunki realistyczne, metaforyczne, liryczne, abstrakcyjne, zwracające uwagę mistrzowskim warsztatem, powstające w wyniku spontanicznego gestu czy o dużej sile ekspresji.

Jury, które wyłoniło laureatów i artystów zakwalifikowanych do wystawy, obradowało w dniach 3-5 lipca 2023 r. w następującym gronie: prof. Dariusz Kaca, przewodniczący jury, artysta malarz i grafik, profesor na Wydziale Malarstwa i Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Iwona Dorota Bigos, historyczka sztuki i kuratorka, kierowniczka Pawilonu Czterech Kopuł, Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dr Marek Głowacki, malarz i grafik z Instytutu Sztuki w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Anna Hlebowicz, malarka i twórczyni tkaniny artystycznej, kuratorka programowa w Galerii Test w Warszawie, Mariusz Jończy, historyk i krytyk sztuki, główny specjalista ds. inicjatyw artystycznych w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, Janusz Szpyt, artysta malarz, lubaczowianin, absolwent Wydziału Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

XI edycja Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023 została dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w wysokości 41 244,00 zł. Organizację konkursu wsparli także Województwo Podkarpackie (6 000,00 zł) oraz Powiat Lubaczowski (6 000,00 zł). Środki na realizację wydarzenia pochodziły także z wpłat uczestników Triennale (27 000,00 zł), a także środków własnych Muzeum (574,10 zł).

I nagrodę w konkursie w wysokości 15 000,00 zł ufundował prof. Piotr Gliński Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, II nagrodę w wysokości 8 000,00 zł ufundował Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, II nagrodę w wysokości 6 000,00 zł zapewnił Krzysztof Szpyt Burmistrz Miasta Lubaczowa, III nagrodę natomiast, w wysokości 4 000,00 zł ufundował Bank Spółdzielczy w Lubaczowie.

Informacje o XI edycji konkursu na stronie Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego >>>

Katalog XI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023 >>>

NAZWA PROJEKTU

Jubileuszowa XI edycja Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2023 w 30-lecie konkursu

WARTOŚĆ PROJEKTU

80 818,10 zł

FINANSOWANIE

41 244,00 zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Sztuki wizualne”

27 000,00 zł – przychody uzyskane w ramach realizacji zadania

6 000,00 zł – Województwo Podkarpackie

6 000,00 zł – Powiat Lubaczowski

574,10 zł – środki własne Muzeum Kresów w Lubaczowie

Czas trwania

2023

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content