Budowa i modernizacja infrastruktury Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z Zespołem Zamkowo-Parkowym

Budowa i modernizacja infrastruktury Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z Zespołem Zamkowo-Parkowym

Zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z Zespołem Zamkowo-Parkowym” polega na kompleksowej rewitalizacji i modernizacji należącego do Muzeum Kresów w Lubaczowie Zespołu Zamkowo-Parkowego, obejmującego blisko pięciohektarowy obszar w centrum miasta, a także rozbudowę infrastruktury muzealnej.

Zabytkowe założenie parkowe posiada znaczącą wartość w skali regionu oraz całej południowo-wschodniej Polski. W jego obrębie znajdują się najstarsze relikty jednego z Grodów Czerwieńskich, datowane na koniec IX w., a także Wzgórze Zamkowe z reliktami dawnego dworu, którego ostatnimi właścicielami był ród Gołuchowskich. Dla dzisiejszych mieszkańców Lubaczowa i odwiedzających Muzeum gości Zespół Zamkowo-Parkowy to – poza wartością historyczną – jedyne w mieście tereny zielone, służące odpoczynkowi i rekreacji.

Celem zadania jest zdecydowane podniesienie poziomu jakości korzystania z parku, a także stanu bezpieczeństwa. W ramach zadania zostaną wykonane nowe alejki i nowy ciąg pieszo-jezdny prowadzący do parku oraz elementy małej architektury: altany, ławki, mostki, pomost oraz kosze na śmieci. Obecnie całkowicie niedostępna południowa część parku zostanie przeznaczona na rekreację: znajdzie się tam siłownia plenerowa oraz plac zabaw. Bezpieczeństwu użytkowników służyć będzie montaż nowego ogrodzenia, wraz z reprezentacyjną bramą i furtką, oświetlenie oraz monitoring. Roboty budowlane poprzedzi inwentaryzacja oraz pielęgnacja zieleni wraz z nowymi nasadzeniami.

Zadanie, zgodnie z warunkami Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład, z którego jest finansowane, zostało zaplanowane jako jednoetapowe.

Wartość zadania, realizowanego przez Powiat Lubaczowski w porozumieniu z Muzeum Kresów w Lubaczowie wynosi łącznie 5 246 790,09 zł, przy dofinansowaniu z Funduszu Polski Ład w wysokości 4 500 000,00 zł.

Nazwa projektu

Budowa i modernizacja infrastruktury Muzeum Kresów w Lubaczowie wraz z Zespołem Zamkowo-Parkowym

Wartość projektu

5 246 790,09 zł

Finansowanie

4 500 000,00 zł – Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – Rządowy Fundusz Polski Ład

746 790,09 zł – Powiat Lubaczowski

CZas trwania

2021–2023

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój