Budowa centrum zarządzania i ochrony zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap VI

Budowa centrum zarządzania i ochrony zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap VI

Celem strategicznej inwestycji, realizowanej przez Muzeum Kresów w Lubaczowie od 2018 r., jest budowa nowego obiektu, który z jednej strony pozwoli na stworzenie optymalnych warunków do przechowywania zbiorów muzealnych oraz prowadzenia działalności kulturalnej, z drugiej zaś będzie pełnił funkcję centrum zarządzania i ochrony zbiorów całej placówki.

Siedziba główna Muzeum mieści się w najstarszym murowanym budynku w Lubaczowie, dawnym spichlerzu podworskim (XVIII/XIX w.), w którym ulokowane są sale ekspozycyjne, pomieszczenia magazynowe, biblioteka, czytelnia oraz biura. Obiekt znajduje się w złym stanie technicznym i wymaga pilnych prac remontowo-konserwatorskich. Współczesnym standardom, zgodnym z wytycznymi konserwatorskimi, nie odpowiadają warunki magazynowania powiększających się z roku na rok zbiorów muzealnych (historycznych, archeologiczno-przyrodniczych, etnograficznych, artystycznych), w tym przede wszystkim kolekcji sztuki kresowej i polskiego rysunku współczesnego, mających charakter ponadregionalny. Mała powierzchnia magazynowa powoduje także konieczność gromadzenia w jednym miejscu obiektów przed i po konserwacji, co zagraża ich bezpieczeństwu.

W nowym obiekcie, powstającym w ramach inwestycji, zapewnione zostaną prawidłowe warunki przechowywania zbiorów m.in. jeśli chodzi o stałą temperaturę i wilgotność. W budynku znajdą się również pracownie pracowników merytorycznych oraz pracownia konserwatorska, co przyczyni się do zwiększenia komfortu pracy muzealników i pozwoli na bieżące prace zabezpieczające muzealia.

Realizacja inwestycji umożliwi w najbliższych latach przeprowadzenie generalnego remontu głównego budynku Muzeum, w którym zwiększona zostanie przestrzeń ekspozycyjna. Pozwoli to również na rozwinięcie oferty kulturalnej i edukacyjnej Muzeum – jedynej instytucji muzealnej na ziemi lubaczowskiej.

W ramach szóstego etapu prac wykonano roboty wykończeniowe wewnętrzne, roboty elektryczne w zakresie montażu elementów oświetlenia podstawowego awaryjnego i ewakuacyjnego, osprzętu elektroinstalacyjnego, okablowania i instalacji systemu sygnalizacji włamania, systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu monitoringu, a także zakupiono część mebli i elementów wyposażenia.

Wykonawcą prac był Stanisław Cygan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna MASTER Stanisław Cygan z Krowicy Samej w Gminie Lubaczów, a funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił pan Wiesław Szpyt, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa „Elektryk” Wiesław Szpyt z siedzibą w Lubaczowie.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie (etapy IV–VI)”. Łączna kwota przyznanej dotacji na lata 2021–2023 ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wynosi 675 000,00 zł.

Koszt etapu V inwestycji wyniósł łącznie 223 825 zł, przy dofinansowaniu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 150 000,00 zł oraz Województwa Podkarpackiego w wysokości – 73 825,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

Informacja o rozpoczęciu prac budowlanych >>>

Informacja o zakończeniu prac budowlanych >>>

Nazwa projektu

Budowa budynku magazynowego dla Muzeum Kresów w Lubaczowie – etap VI

Wartość projektu

223 825,00 zł

Finansowanie

150 000,00 zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu “Infrastruktura kultury”

73 825,00 zł – Województwo Podkarpackie

CZas trwania

2023 r.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content