Muzeum Kresów w Lubaczowie

Rozpoczynamy szósty etap budowy centrum zarządzania i ochrony zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie

Zabudowa i docieplenie stropu na poddaszu budynku, dostawa części mebli biurowych i elementów wyposażenia, roboty elektryczne (montaż opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach, montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, okablowanie i instalacja systemu sygnalizacji włamania, systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu monitoringu) to prace, które zostaną zrealizowane w ramach szóstego etapu budowy centrum zarządzania i ochrony zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie, czyli tzw. budynku magazynowego.

Najważniejsza inwestycja Muzeum Kresów w Lubaczowie realizowana jest od 2018 r. w ramach programu „Infrastruktura kultury” Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Strategicznym celem zadania jest stworzenie optymalnych warunków do przechowywania zbiorów muzealnych oraz prowadzenia działalności kulturalnej.

W nowym obiekcie, powstającym w ramach inwestycji, zapewnione zostaną prawidłowe warunki przechowywania zbiorów m.in. w zakresie temperatury, wilgotności czy oświetlenia. W budynku, poza pomieszczeniami magazynowymi, znajdą się również pracownie pracowników merytorycznych oraz pracownia konserwatorska, co przyczyni się do zwiększenia komfortu pracy muzealników i pozwoli na bieżące prace zabezpieczające muzealia.

Tegoroczne prace zrealizuje pan Stanisław Cygan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna MASTER Stanisław Cygan z siedzibą w Krowicy Samej w gm. Lubaczów. Łączna wartość zadania wyniesie 223 825 zł, przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury w wysokości 150 000,00 zł oraz wkładzie własnym, zapewnionym przez Województwo Podkarpackie w wysokości 73 825,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content