Muzeum Kresów w Lubaczowie

Kolejny etap budowy centrum zarządzania i ochrony zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie za nami

Zakończył się szósty etap budowy centrum zarządzania i ochrony zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie, czyli tzw. budynku magazynowego, najważniejszej od wielu lat inwestycji muzealnej, która pozwoli na rozwój Muzeum, zarówno w zakresie przechowywania i bezpieczeństwa muzealiów, pracy muzealników, jak i zarządzania całą placówką. Prace były możliwe dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, udzielonym na lata 2021–2023.

W ramach zadania, które zrealizował pan Stanisław Cygan, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowo Produkcyjna MASTER Stanisław Cygan z siedzibą w Krowicy Samej w gm. Lubaczów, wykonano zabudowę i docieplenie stropu na poddaszu budynku, zakupiono część mebli biurowych i elementów wyposażenia oraz wykonano roboty elektryczne (montaż opraw oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego w pomieszczeniach, montaż osprzętu elektroinstalacyjnego, okablowanie i instalacja systemu sygnalizacji włamania, systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu monitoringu).

Kolejny etap przybliża nas do zakończenia budowy centrum zarządzania i ochrony zbiorów Muzeum Kresów w Lubaczowie i osiągnięcia niezwykle istotnego celu, czyli zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania zbiorów m.in. w zakresie temperatury, wilgotności czy oświetlenia, stworzenia profesjonalnej pracowni konserwatorskiej, a także zwiększenia komfortu pracy muzealników.

Przed nami – mamy nadzieję, że już w 2024 r. – kolejne prace związane przede wszystkim z zakupem wyposażenia magazynowego, a także montażem dodatkowych urządzeń, które pozwolą na właściwe zabezpieczenie muzealiów.

Łącznie na prace w latach 2021–2023 Muzeum pozyskało 675 000,00 zł ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu „Infrastruktura Kultury”. Łączna wartość zadania w 2023 r. wyniosła 223 825 zł, przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury w wysokości 150 000,00 zł oraz przy wkładzie własnym, zapewnionym przez Województwo Podkarpackie, w wysokości 73 825,00 zł.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content