Prace konserwatorskie przy świetlicy wiejskiej z Opaki – etap II

Prace konserwatorskie przy świetlicy wiejskiej z Opaki – etap II

Za nami II etap prac remontowo-konserwatorskich przy świetlicy wiejskiej z Opaki. Obejmował on niezbędne prace, które pozwoliły zabezpieczyć wnętrze budynku przed opadami atmosferycznymi. Po raz kolejny mogliśmy liczyć na wsparcie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dla którego jednym z priorytetów jest ratowanie drewnianego budownictwa i drewnianej architektury Podkarpacia.

Budynek świetlicy wiejskiej został wzniesiony ok. 1930 r., w okresie pełnienia funkcji sołtysa przez Jana Janczurę. Według informacji mieszkańców wsi budynek postawiono z drewna sosnowego pozyskanego w lesie gromadzkim. Przywiezione kłody przecierano na miejscu piłami tarczowymi. W pomieszczeniu od zachodu ulokowany został sklep prowadzony przed 1939 r. Pomieszczenie wschodnie było przeznaczone na właściwą świetlicę, w której odbywały się wiejskie zabawy. W czasie zabaw znajdował się tu także bufet z wyszynkiem piwa. Po 1945 r. funkcjonowała tu również rozlewnia mleka.

Obiekt po zakończeniu prac konserwatorskich zostanie w pełni udostępniony dla zwiedzających Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz zarządzany przez Muzeum Zespół Zamkowo-Parkowy. Świetlica będzie częścią planowanego kompleksu Parku Historyczno-Etnograficznego „Przygródek – Wspólnota Kultur”. Zostanie zaadaptowana na dom żydowski (obok domu polskiego, ukraińskiego i niemieckiego). W jej wnętrzach, poza udostępnieniem dla turystów, będą odbywały się zajęcia edukacyjne oraz wydarzenia kulturalne związane z wielokulturową społecznością dawnych Kresów Rzeczypospolitej na przykładzie Lubaczowa i powiatu lubaczowskiego.

W ramach drugiego etapu prac konserwatorskich, zrealizowanych w 2019 r., wykonano kominy i ścianki działowe z cegły pełnej, strop drewniany (podłoga i podbitka), polepę na stropie, pokrycie dachu blachą ocynkowaną, wykonano także schodek przy drzwiach wejściowych.

Wykonawcą prac była firma Usługi Budowlane Bud-Mont Tadeusz Bednarczyk z Lubaczowa, a sfinansowano je w całości ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (39 988,39 zł).

Dofinansowano ze środków Podkarpackiego Konserwatora Zabytków

NAZWA PROJEKTU

Prace konserwatorskie przy świetlicy wiejskiej z Opaki – etap II

Wartość projektu

39 988,39 zł

Finansowanie

39 988,39 zł – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków

realizacja projektu

2019 r.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content