Prace konserwatorskie przy świetlicy wiejskiej z Opaki – etap IV

Prace konserwatorskie przy świetlicy wiejskiej z Opaki – etap IV

Głównym celem prac zrealizowanych w 2022 r. były prace wykończeniowe wnętrza budynku. Działania w tym kierunku poprzedzone były impregnacją grzybobójczą i ognioochronną całej powierzchni ścian zrębowych od wewnątrz i zewnątrz oraz sufitów i stropów w środku poszczególnych pomieszczeń.

Następnie wykonano tynki na ścianach i sufitach w dawnym pomieszczeniu sklepowym, sieni i składziku, czyli w zachodniej części obszernego budynku. Opierając się na tradycyjnej technologii ściany i sufity obite zostały trzcinowymi matami. Tego typu podkład zwiększył właściwości termoizalacyjne ścian, a jednocześnie zapewnił doskonałą przyczepność zaprawy tynkarskiej. Żmudne prace przy ręcznym nakładaniu kilku warstw tynku, a następnie jego wygładzaniu wymagały dużych umiejętności w posługiwaniu się tradycyjnymi narzędziami murarskimi. Łącznie otynkowano około 200 m² powierzchni ścian i sufitów.

W pomieszczeniu dawnej świetlicy od wschodu, gdzie zachowano odsłonięty zrąb ścian i strop belkowy, prace polegały na uzupełnieniu ubytków między bierwionami zaprawą glinianą. Wnętrza wszystkich pomieszczeń pokryto pobiałką wapienną. Otynkowano również kominy i wylano betonowe fundamenty pod dwa piece: grzewczy i kuchenny.

Wykończenie ścian i sufitów pozwoliło na wykonanie we wszystkich pomieszczeniach drewnianych podłóg. Deski podłogowe z drewna sosnowego o zróżnicowanej szerokości, zabezpieczone zostały środkiem impregnacyjnym.

Prace zostały zrealizowane przez Zakład Stolarski Wielobranżowe Renowacje i Naprawy Lesława Milo z Lubaczowa.

Łączna wartość prac konserwatorskich wyniosła 80 229,47 zł, przy dofinansowaniu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemyślu w wysokości 70 000,00 zł oraz Województwa Podkarpackiego w wysokości 10 000,00 zł.

Dofinansowano ze środków Podkarpackiego Konserwatora Zabytków

Prace przy zabytku zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego

Informacja o przyznaniu dofinansowania >>>

Relacja ze zrealizowanych prac konserwatorskich >>>

NAZWA PROJEKTU

Prace konserwatorskie przy świetlicy wiejskiej z Opaki – etap IV

Wartość projektu

80 229,47 zł

Finansowanie

70 000,00 zł – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków z/s w Przemyślu

10 000,00 zł – Województwo Podkarpackie

229,47 zł – środki własne Muzeum Kresów w Lubaczowie

realizacja projektu

2022 r.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content