Muzeum Kresów w Lubaczowie

Kolejne prace wewnątrz świetlicy z Opaki zostały zakończone

Zakończone zostały tegoroczne prace remontowo-konserwatorskie w drewnianej świetlicy z Opaki, wzniesionej około 1930 r. Zabytkowy budynek jest pierwszym z czterech planowanych domów w „Przygródku”, czyli przyszłej ekspozycji skansenowskiej na terenie Zespołu Zamkowo-Parkowego przy Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Zadanie realizowane było od końca września do początku listopada br. przez Zakład Stolarski Wielobranżowe Renowacje i Naprawy Lesława Milo z Lubaczowa. Głównym celem przedsięwzięcia były prace wykończeniowe wewnętrza budynku. Działania w tym kierunku poprzedzone były impregnacją bezbarwnym środkiem grzybobójczym i ognioodpornym całej powierzchni ścian zrębowych od wewnątrz i zewnątrz oraz sufitów i stropów w środku poszczególnych pomieszczeń.

Przeprowadzenie tego zabiegu konserwatorskiego pozwoliło w następnej kolejności przystąpić do wykonania tynków na ścianach i sufitach w dawnym pomieszczeniu sklepowym, sieni i składziku, czyli w zachodniej części obszernego budynku. Był to najtrudniejszy etap prac. Opierając się na tradycyjnej technologii ściany i sufity obite zostały trzcinowymi matami. Tego typu podkład zwiększył właściwości termoizalacyjne ścian, a jednocześnie zapewnił doskonałą przyczepność zaprawy tynkarskiej. Żmudne prace przy ręcznym nakładaniu kilku warstw tynku, a następnie jego wygładzaniu wymagały dużych umiejętności w posługiwaniu się tradycyjnymi narzędziami murarskimi. Łącznie otynkowano około 200 m² powierzchni ścian i sufitów.

W pomieszczeniu dawnej świetlicy od wschodu, gdzie zachowano odsłonięty zrąb ścian i strop belkowy, prace polegały na uzupełnieniu ubytków między bierwionami zaprawą glinianą. Sala ta zachowała najbardziej tradycyjny wygląd.

Po zakończeniu prac przy ścianach, sufitach i stropach, wnętrza wszystkich pomieszczeń pokryto pobiałką wapienną. W międzyczasie otynkowano również kominy i wylano betonowe fundamenty pod dwa piece: grzewczy i kuchenny. Ich rekonstrukcję przewidziano w kolejnym, zapewne już ostatnim etapie prac przy budynku.

Wykończenie ścian i sufitów pozwoliło przystąpić do rekonstrukcji we wszystkich pomieszczeniach drewnianych podłóg. Ważną czynnością na wstępie tej części robót budowlanych było właściwe wypoziomowanie i osadzenie drewnianych legarów podpodłogowych, a także rozłożenie izolacji przeciwwilgociowej. Deski podłogowe z drewna sosnowego o zróżnicowanej szerokości, zabezpieczone zostały środkiem impregnacyjnym.

Podobnie jak w poprzednich sezonach zabiegi remontowo-konserwatorskie zostały sfinansowane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemyślu, przy zaangażowaniu środków finansowych Województwa Podkarpackiego i własnych muzeum. Dzięki tegorocznym pracom coraz bardziej przybliża się ostateczny termin zakończenia kompleksowego odnowienia zabytkowego budynku.

Dofinansowano ze środków Podkarpackiego Konserwatora Zabytków

Prace przy zabytku zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Podkarpackiego

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content