Prace pielęgnacyjne drzewostanu w Zespole Cerkiewnym w Nowym Bruśnie – etap I

Prace pielęgnacyjne drzewostanu w Zespole Cerkiewnym w Nowym Bruśnie – etap I

Celem zadania były prace pielęgnacyjne przy zabytkowym drzewostanie, który jest integralną częścią Zespołu Cerkiewnego w Nowym Bruśnie – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie, w zakresie 5 drzew. Prace zostały sfinansowane ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Prace prowadzono w oparciu o inwentaryzację dendrologiczną drzewostanu rosnącego na terenie Zespołu Cerkiewnego w Nowym Bruśnie, która w 2022 r. została opracowana na zlecenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Prace objęły wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych pięciu drzew, dwóch lip rosnących przy cerkwi oraz trzech lip rosnących na terenie cmentarza. Dwóm lipom rosnącym na cmentarzu założono ponadto na dwóch poziomach specjalistyczne wiązania wzmacniające, celem zabezpieczenia m.in. przed złamaniem i upadkiem drzewa. Prace zostały zrealizowane przez firmę ArbForest Rafał Sokulski z siedzibą w Nisku. Ich wartość wyniosła 15 000,00 zł. W całości zrealizowano je dzięki wsparciu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z/s w Przemyślu.

Dofinansowano ze środków Podkarpackiego Konserwatora Zabytków

Informacja o przyznaniu dofinansowania >>>

Informacja o zrealizowanych pracach pielęgnacyjnych >>>

NAZWA PROJEKTU

Prace pielęgnacyjne drzewostanu w Zespole Cerkiewnym w Nowym Bruśnie – etap I

Wartość Projektu

15 000,00 zł

Finansowanie

15 000,00 zł – Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków

Czas trwania

2023

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content