Muzeum Kresów w Lubaczowie

Zakończyły się prace pielęgnacyjne przy zabytkowym drzewostanie w Zespole Cerkiewnym w Nowym Bruśnie

Zakończyły się prace pielęgnacyjne przy zabytkowym drzewostanie, który jest integralną częścią drewnianej architektury cerkiewnej oraz kamiennej rzeźby nagrobnej w Zespole Cerkiewnym w Nowym Bruśnie – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie. Prace zostały sfinansowane ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Prace pielęgnacyjne zostały przeprowadzone na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu rosnącego na terenie Zespołu Cerkiewnego w Nowym Bruśnie, która w 2022 r. została opracowana na zlecenie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Prace zostały zrealizowane przez firmę ArbForest Rafał Sokulski z siedzibą w Nisku, która posiada wieloletnie doświadczenie m.in. w pielęgnacji drzewostanu na obszarach wpisanych do rejestru zabytków. Łączny koszt prac wyniósł 15 000,00 zł.

Na przełomie sierpnia i września br. wykonawca rozpoczął prace pielęgnacyjne wyznaczonych drzew. Objęły one wykonanie cięć sanitarnych i korekcyjnych pięciu drzew, dwóch lip rosnących przy cerkwi oraz trzech lip rosnących na terenie cmentarza. Dwóm lipom rosnącym na cmentarzu założono ponadto na dwóch poziomach specjalistyczne wiązania wzmacniające, celem zabezpieczenia m.in. przed złamaniem i upadkiem drzewa. Wszystkie prace wykonano zgodnie z umową i kosztorysem. Prace zostały odebrane komisyjnie bez żadnych zastrzeżeń w dn. 21 września 2023 r. Ponadto, z przyczyn zdrowotnych i bezpieczeństwa ludzi oraz mienia, usunięto brzozę brodawkowatą rosnącą nieopodal cerkwi. Wyfrezowano także pniaki po drzewach ściętych w poprzednich latach.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój