Muzeum Kresów w Lubaczowie

W tym roku zrealizujemy prace pielęgnacyjne drzewostanu w Radrużu i Nowym Bruśnie

W poniedziałek, 20 marca 2023 r., Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków opublikował wyniki naboru wniosków na realizację prace konserwatorskich przy zabytkach w bieżącym roku. Wśród wniosków, które uzyskały pozytywną rekomendację znalazły się prace pielęgnacyjne przy zabytkowej zieleni w Zespole Cerkiewnym w Radrużu i Zespole Cerkiewnym w Nowym Bruśnie.

Łączna kwota dotacji, które uzyskaliśmy to 45 000,00 zł (30 000,00 zł – Radruż, 15 000,00 zł – Nowe Brusno). Dzięki pozyskanemu wsparciu ponad czterdzieści drzew w różnym stanie zdrowotnym zostanie poddane specjalistycznym pracom pielęgnacyjnym i zabezpieczającym, m.in. usunięte zostaną uschnięte konary drzew, a także półpasożytnicza jemioła porastająca korony drzew. By zminimalizować zagrożenie wyłamaniem konarów na drzewach do tego wyznaczonych zostaną założone wiązania systemowe, zgodne z zaleceniami inwentaryzacji dendrologicznej, przygotowanej w 2022 r. dzięki wsparciu Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Realizacja powyższych działań jest kolejnym etapem prac pielęgnacyjno-zabezpieczających przy drzewach, prowadzonych na terenach wpisanych do rejestru zabytków i należących do Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Warto dodać, że to nie jedyna dotacja, którą otrzymało nasze Muzeum od Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dzięki wsparciu zrealizujemy także kolejny etap prac konserwatorskich przy świetlicy wiejskiej z Opaki.

Serdecznie dziękujemy za docenienie naszych starań w opiece nad dziedzictwem kulturowym naszego regionu, będącym integralną częścią Muzeum Kresów w Lubaczowie.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content