Kropielnica

Kropielnica odlana ze stopu metalu, złożona ze spłaszczonej czary osadzonej na węższej stopie; na krawędzi wylewu uchwyt.

Stopa okrągła, profilowana, w dolnej części szeroka, w górnej silnie przewężona.

Czara z walcowatym brzuścem ze stożkowatą, profilowaną częścią u podstawy, płaszcz gładki. Wylew z wysuniętą zaokrągloną kryzą; na osi poziomej zamocowane pionowo koliste pierścienie z luźno osadzonym uchwytem. Uchwyt kabłąkowaty, w połowie długości pogrubiony.

>>> Zobacz obiekt na Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej >>>

 

Nazwa

Kropielnica

Twórca

Nieznany

Datowanie

1. poł. XX w.

Materiał

Stop metali

Technika

Blacha prasowana, odlew

Wymiary

Średnica: 22 cm (górnej krawędzi / wylewu), 13,5 cm (podstawy); wysokość: 14 cm, 27 cm (całkowita, z uchem)

Pochodzenie

Kropielnica została przekazana do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez parafię pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Do zbiorów parafii trafiła z terenów rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej (jej siedziba, w związku ze zmianą granic wraz z końcem II wojny światowej i przesiedleniami ludności polskiej, znalazła się od 1946 r. w Lubaczowie), za pośrednictwem ks. Józefa Kłosa, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, a od 1 września 1946 r. proboszcza parafii cieszanowskiej.

Numer inwentarzowy

ML/A/2802

Autorka notki

Paulina Korneluk

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content