Kubek kiduszowy

Naczynie obrzędowe z białego szkła, niewielkich rozmiarów, złożone z przysadzistej czary z pojedynczym uchwytem. Powierzchnia zdobiona wypukłymi ornamentami geometryczno-roślinnymi z kartuszem i napisem w języku hebrajskim.

Dno koliste, z niewielką kryzą. Czara walcowata; w dolnej części wydzielony niski, pogrubiony cokół; płaszcz o średnicy nieznacznie zwężającej się ku górze; wylew w formie niskiego pierścienia. Ucho pionowe, półkoliste. Płaszcz zdobiony wypukłą dekoracją złożoną z motywów półkoli tworzących pasy poziomych linii falistych i pionowych słupków z niewielkimi guzami. Na osi ucha profilowany kartusz; w polu kartusza wypukły napis złożony z trzech hebrajskich liter.

>>> Zobacz obiekt na Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej >>>

 

Nazwa

Kubek kiduszowy

Twórca

Nieznany

Datowanie

Lata 30. XX w.

Materiał

Szkło

Technika

Odlew

Wymiary

Wysokość: 5 cm; średnica: 3,7 cm (dna), 3,5 cm (górnej krawędzi); szerokość: 5,3 cm (całkowita, z uchem)

Pochodzenie

Obiekt, pochodzący najpewniej z terenu powiatu lubaczowskiego (Lubaczów?), został przekazany do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez mieszkańca Lubaczowa.

Numer inwentarzowy

ML/A/1931

Autor notki

Marek Szajda

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój