Lampka chanukowa

Mosiężny świecznik obrzędowy złożony z wydłużonego zbiornika z ośmioma palnikami na oliwę. Zbiornik osadzony na trzech nóżkach; do jednego z dłuższych boków zamocowany ażurowy zaplecek z wyobrażeniem lwa i korony.

Zbiornik prostopadłościenny, od góry otwarty i podzielony poprzecznymi ściankami na osiem niemal kwadratowych palników; krótsze boki ćwierćkoliste, podwyższone i wywinięte na zewnątrz. Zbiornik wsparty na trzech nóżkach – dwóch w narożach przy dłuższej, zewnętrznej ściance i jednej, łukowato wygiętej, osadzonej pośrodku dłuższej, tylnej ścianki.

Do tylnej ścianki zbiornika przymocowany na nitach wysoki zaplecek w formie ażurowej tarczy. W dolnej części szeroki łuk odcinkowy flankowany niewielkimi stylizowanymi główkami ptaków; na powierzchni łuku napis w języku hebrajskim. Na łuku oparte dwa profilowane płaskowniki wyznaczające zarys korony; w polu korony płaskorzeźba lwa w lewym profilu; tylne nogi lwa oparte na dolnym łuku, przednie na kabłąku; nad lwem płaskorzeźba otwartej korony; na osi pionowej, pośrodku korony, cokolik pod niezachowany świecznik („szames”).

>>> Zobacz obiekt na Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej >>>

 

Nazwa

Lampka chanukowa

Twórca

Nieznany

Datowanie

1. poł. XX w.

Materiał

Mosiądz

Technika

Odlew

Wymiary

Wysokość: 14 cm; szerokość: 15,5 cm; głębokość: 4,4 cm

Pochodzenie

Obiekt, pochodzący najpewniej z terenu powiatu lubaczowskiego (Wielkie Oczy?), został przekazany do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez mieszkańca Wielkich Oczu.

Numer inwentarzowy

ML/A/314

Autor notki

Marek Szajda

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój