Pocztówka „Kościół pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie”

Na awersie przedstawienie w formie prostokąta stojącego z wąską białą obwódką o zróżnicowanej szerokości. W centrum reprodukcja czarno-białej fotografii ukazującej widok na fasadę kościoła parafialnego pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie oraz plac przed nim, na którym widać trzy drzewa, obok po lewej dwukondygnacyjny murowany budynek oraz przylegający bezpośrednio do kościoła budynek klasztorny. Pod zdjęciem napis w dwóch wersach: “Widok zewnętrzny kościoła parafjalnego św. Marji Magdaleny / we Lwowie oraz plebanji”.

Rewers w formie prostokąta leżącego podzielonego na dwie części – na korespondencję (strona lewa) i adres (strona prawa). Na stronie adresowej 4 linie adresowe: 2 górne i dolna – linia kropkowana, druga od dołu – ciągła i kropkowana. Pole tekstowe oddzielone w części środkowej napisem w dwóch wersach “Wydawnictwa kościoła parafialnego św. Marji Magdaleny we Lwowie. / Prawo własności zastrzeżone”.

Pocztówka niewypełniona, bez obiegu.

>>> Zobacz obiekt na Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej >>>

 

Nazwa

Pocztówka „Kościół pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie”

Twórca

Nieznany

Datowanie

Lata 30. XX w.

Materiał

Papier, karton

Technika

Druk

Wymiary

Wysokość: 14 cm; szerokość: 9 cm

Pochodzenie

Pocztówka została przekazana do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez parafię pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Do zbiorów parafii trafiła z terenów rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej (jej siedziba, w związku ze zmianą granic wraz z końcem II wojny światowej i przesiedleniami ludności polskiej, znalazła się od 1946 r. w Lubaczowie), za pośrednictwem ks. Józefa Kłosa, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, a od 1 września 1946 r. proboszcza parafii cieszanowskiej.

Numer inwentarzowy

ML/H/2012

Autor notki

Dariusz Sałek

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content