Pocztówka „Kościół w Kochawinie”

Na awersie przedstawienie w formie prostokąta leżącego. Na szarym tle sześć czarno-białych fotografii ułożonych symetrycznie w dwóch rzędach (wachlarzowo) z podpisami u dołu. Od lewej u góry: “Wielki Ołtarz z Cudnym Obrazem Matki Bożej.”, “Ksiądz Prałat Jan Trzopiński Proboszcz w Kochawinie”, “Boczna Kaplica Jerozolimska”, od lewej u dołu: “Kościół w Kochawinie z drugiej strony”, “Kaplica na miejscu zjawienia się Matki Bożej”, “Kościół w Kochawinie ze strony plebanii”.

Rewers w formie prostokąta leżącego podzielonego na dwie części – na korespondencję (strona lewa) i adres (strona prawa). Na stronie adresowej 4 poziome linie adresowe: 2 ciągłe oraz 2 (dolne) ciągłe i kropkowane. Pole adresowe i tekstowe oddzielone pionową linią, u dołu linii wizerunek twarzy ludzkiej wpisanej w okrąg.

Pocztówka niewypełniona, bez obiegu.

>>> Zobacz obiekt na Portalu Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej >>>

 

Nazwa

Pocztówka „Kościół w Kochawinie”

Twórca

Nieznany

Datowanie

Lata 30. XX w.

Materiał

Papier fotograficzny

Technika

Fotografia

Wymiary

Wysokość: 8,8 cm; szerokość: 13,8 cm

Pochodzenie

Pocztówka została przekazana do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez parafię pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Do zbiorów parafii trafiła z terenów rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej (jej siedziba, w związku ze zmianą granic wraz z końcem II wojny światowej i przesiedleniami ludności polskiej, znalazła się od 1946 r. w Lubaczowie), za pośrednictwem ks. Józefa Kłosa, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, a od 1 września 1946 r. proboszcza parafii cieszanowskiej.

Numer inwentarzowy

ML/H/2028

Autor notki

Dariusz Sałek

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój