Pocztówka „Lirnik huculski na targu w Kutach”

Na awersie przedstawienie w formie prostokąta stojącego z białą obwódką; bordiura przy dolnym, węższym boku szersza z napisem w języku polskim: „LIRNIK HUCULSKI NA TARGU W KUTACH” (strona lewa), „Fot: J. K. Maciejewski” (strona prawa). Fotografia przedstawia Hucuła grającego na lirze korbowej. Lirnik siedzi na wybrukowanym kamieniami placu, zwrócony w kierunku widza, nieznacznie na prawo. W tle ludzie krzątający się na targu: kilkanaście osób (mężczyźni, kobiety) w strojach huculskich lub mieszczańskich, niewielki wóz po lewej, w głębi daszki straganów i korony niskich drzew. Lirnik trzyma lirę korbową na kolanach, podtrzymuje ją lewą ręką, prawą kręci niewielką korbką. Mężczyzna ubrany w strój ludowy: głowa bez nakrycia (włosy krótko ścięte), długa kurtka o kroju wojskowym (dwa rzędy guzików); białe, płócienne spodnie; bose stopy; siedzi na bruku, pod nim laska z zakrzywioną rękojeścią.

Rewers w formie prostokąta leżącego podzielonego na dwie nierówne części – mniejszą na korespondencję (strona lewa) i większą na adres (strona prawa). Wzdłuż górnej krawędzi, od lewej strony do środka, napis w j. polskim: „ZWIEDZAJCIE HUCULSZCZYZNĘ!”. W dolnej części pola na korespondencję napis w j. polskim w trzech linijkach ograniczonych od góry poziomą linią: „Dochód ze sprzedaży tej pocztówki/przeznaczony jest na koła pomocy dzie-/ciom huculskim”. Na osi pionowej pomiędzy polami napis w j. polskim zamknięty w dwie proste linie: „Nakładem Towarzystwa Przyjaciół Huculszczyzny”. Na stronie adresowej liniatura złożona z pięciu poziomych linii, z nich druga od dołu w formie linii ciągłej, pozostałe w formie linii kropkowanych; dwie dolne linie krótsze, pozostałe trzy dłuższe, odsunięte od dolnych na większą odległość. W prawym górnym rogu wydzielone miejsce na znaczek w formie prostokąta stojącego; boki prostokąta z linii kropkowanych.

Pocztówka niewypełniona, bez obiegu.

Nazwa

Pocztówka „Lirnik huculski na targu w Kutach”

Twórca

Nieznany

Datowanie

Lata 30. XX w.

Materiał

Papier, karton

Technika

Druk monochromatyczny, druk czarno-biały

Wymiary

10,4 x 14,9 cm

Pochodzenie

Pocztówka została przekazana do Muzeum Kresów w Lubaczowie przez parafię pw. św. Wojciecha w Cieszanowie. Do zbiorów parafii trafiła najpewniej z terenów rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej (jej siedziba, w związku ze zmianą granic wraz z końcem II wojny światowej i przesiedleniami ludności polskiej, znalazła się od 1946 r. w Lubaczowie), za pośrednictwem ks. Józefa Kłosa, dotychczasowego proboszcza parafii pw. św. Marii Magdaleny we Lwowie, a od 1 września 1946 r. proboszcza parafii cieszanowskiej.

Numer inwentarzowy

ML/E/2826

Autor notki

Janusz Mazur

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content