Konserwacja rzeźby nagrobnej w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – etap IV

Konserwacja rzeźby nagrobnej w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – etap IV

Kolejny IV etap prac konserwatorskich na tzw. dużym cmentarzu w Zespole Cerkiewnym w Radrużu dobiegł końca. W ramach programu „Ochrona Zabytków” otrzymaliśmy wsparcie Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w wysokości 190 tys. zł. Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

W ramach prac konserwatorskich odnowione zostały 62 nagrobki na tzw. dużym cmentarzu w Zespole Cerkiewnym w Radrużu. Celem prac było oczyszczenie oraz przywrócenie wcześniejszego wyglądu nagrobków, a także zabezpieczenie nagrobków przed działaniem warunków atmosferycznych.

Pochodzące z XIX/XX wieku nagrobki wykonane zostały z miejscowego kamienia przez kamieniarzy z ośrodka kamieniarskiego w Bruśnie Starym. Stanowią one integralna część Zespołu Cerkiewnego w Radrużu. oraz są niezwykle cennym elementem lokalnego dziedzictwa kulturowego.

Opuszczony w wyniku przesiedleń ludności po 1947 r. cmentarz ulegał stopniowej degradacji. Wykonane z dużym wyczuciem estetyki krzyże i figury nagrobne wymagają pilnych prac konserwatorskich i zabezpieczających. Realizacja prac ma za zadanie zachowanie cennych dla światowego dziedzictwa kulturowego obiektów, a także zachowanie pamięci o dawnych mieszkańcach Radruża i powiatu lubaczowskiego.

Prace zostały zrealizowane przez firmę Aurum Apis sp. z o.o. z Rzeszowa oraz Joannę Głaz – Annę Leśniak, Konserwacja Dzieł Sztuki s.c. z Zakopanego.

Łączna wartość prac konserwatorskich wyniosła 189 426,30 zł , przy dofinansowaniu  Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu

NAZWA PROJEKTU

Konserwacja rzeźby nagrobnej w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – etap IV

Wartość Projektu

189 426,30 zł

Finansowanie

189 426,30 zł – Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Czas trwania

2021

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content