Sklep

Drzeworyt – św. Kazimierz Królewicz

Józef Lewkowicz

100,00 zł

Odbitka drzeworytnicza autorstwa Józefa Lewkowicza z Nowego Sioła w 2020 r. o wymiarach 31 x 19 cm. Artysta wykonał ją z klocka drzeworytniczego, który wyrzeźbił z drewna lipowego. Praca wzorowana na drzeworytach ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli w Krakowie.

Kategoria:

Opis

Drzeworyt był dawniej jedną z najbardziej rozpowszechnionych technik graficznych. Nazwą tą określa się również odbitki uzyskane dzięki tej technice. Do ich wykonywania używano drewnianych matryc – klocków, w których techniką snycerską żłobiono wybrany wzór. Na pokryty farbą klocek kładziono papier, co pozwalało wielokrotnie kopiować rysunek. Drzeworyty z Płazowa były odbijane co najmniej od lat 30. XIX w. przez mieszkającego w tej wsi Macieja Kostryckiego, a następnie jego syna Macieja. O wyjątkowej wartości tej kolekcji, złożonej z dziewięciu desek dwustronnych i czterech jednostronnych, przechowywanej w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie, stanowią zarówno ich walory artystyczne, jak i historyczne. Jest to pierwsza tak duża grupa klocków drzeworytniczych, pochodzących z jednego warsztatu, o ustalonej proweniencji, która została dostrzeżona i doceniona poza środowiskiem chłopskim, a dziś stanowi jedne z najcenniejszych zbiorów krakowskiego muzeum.

Informacje dodatkowe

Autor

Józef Lewkowicz

Data powstania odbitki

2020 r.

Wymiary odbitki

31 x 19 cm

Materiał klocka drzeworytniczego

Drewno lipowe

Wymiary klocka

31 x 19 x 3,5 cm

Data powstania klocka

2020 r.

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój