Sklep

Pocztówka

Zespół Cerkiewny w Radrużu (nr 6)

2,50 zł

Pocztówka z ikoną św. Paraskewy z ikonostasu z cerkwi pw. św. Paraskewy w Zespole Cerkiewnym w Radrużu – Oddziale Muzeum Kresów w Lubaczowie, 1 poł. XVII w., tempera na desce, 137 x 89 cm. Fot.: Alicja Mróz.

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content