Sklep

Życie pasterskie w Europie

Janusz Mazur

Nakład wyczerpany

Folder podsumowujący projekt pt. „Canepal. Kultura i Natura. Europejskie dziedzictwo hodowli owiec i życia pasterskiego”, wydany wraz z katalogiem do wystawy pt. „W zgodzie z naturą. Życie pasterskie w Europie”.

Opis

Folder zawiera zarys historii pasterstwa europejskiego. Opisuje bogatą tradycję społeczności pasterskich w Bułgarii, Estonii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Polsce, Wielkiej Brytanii oraz na Węgrzech.

Naturalnym krajobrazem, z jakim kojarzy nam się wypas owiec, są tereny górskie, warto zwrócić uwagę jednak, że np. na Węgrzech wypasa się owce na Wielkiej Nizinie Węgierskiej, a w Estonii na wyspach Morza Bałtyckiego. W kulturze z kolei możemy się spotkać z wyidealizowanym obrazem pasterza, który żyje w zgodzie z naturą, ponad troskami zwykłego świata, podczas gdy rzeczywistość jest często odmienna, praca pasterza to zawód specjalistyczny, wymagający wysokich kwalifikacji.

Z pasterską codziennością wiążą się określone przedmioty, zachowania i zwyczaje. Współcześnie, mimo przemian kulturowych, społecznych i gospodarczych, pasterstwo to wciąż wyjątkowy zawód i sposób życia.

Projekt, który podsumowano w folderze, został objęty honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewody Podkarpackiego oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Tekst ilustrowany licznymi fotografiami archiwalnymi i współczesnymi.

Informacje dodatkowe

Tekst:

Janusz Mazur

Redakcja:

Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch, Janusz Mazur

Opracowanie graficzne:

Stanisław Piotr Makara

Skład i łamanie:

Andrzej Rychlewski

Miejsce i data wydania:

Lubaczów 2014

Wydawca:

Muzeum Kresów w Lubaczowie

ISBN:

978-83-938910-1-6

Jak zamówić

Zapraszamy do zakupu wydawnictw oraz pamiątek muzealnych w siedzibie głównej Muzeum Kresów w Lubaczowie oraz w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Sprzedaż wysyłkowa możliwa po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (+48 16 632 18 02) lub mailowym: [email protected]. W wiadomości należy podać nazwę produktu oraz numer (w przypadku pamiątek muzealnych). W odpowiedzi zostaną wskazane koszty przesyłki oraz informacje na temat uiszczenia płatności.

Czas realizacji zamówień od 3 do 10 dni roboczych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content