1996 – Jury

Na konkurs napłynęło 820 prac 297 autorów z całej Polski, tworząc w miarę reprezentatywną kolekcję dzieł z zakresu rysunku. Najliczniej reprezentowane były środowiska: radomskie, poznańskie, warszawskie, gdańskie, krakowskie, lubelskie, przemyskie. Do wystawy wyselekcjonowano 132 prace 67 autorów. Pozwoliło to na możliwie obiektywne zaprezentowanie stanu i nowych poszukiwań w tej dziedzinie sztuki, dając szansę dokonania aktualnego przeglądu możliwości i osiągnięć rysowników.

Jury obradowało w dniach 23 i 24.05. 1996 r.

Spośród prac wybranych do wystawy wyłoniło laureatów trzech pierwszych nagród i dziewięciu wyróżnień honorowych.

Jury obradowało w składzie:

Dr Bożena Kowalska, przewodnicząca jury

Urodzona 1930 r. w Warszawie historyk, krytyk i teoretyk sztuki. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W 1974 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. Od 1972 r. prowadzi „Galerię 72” w Chełmie. Stworzyła też udostępnioną w roku 1982 w chełmskim Muzeum Okręgowym kolekcję polskiej sztuki współczesnej (około 1500 eksponatów). Jest realizatorką plenerów malarskich, gromadzących artystów z kręgu abstrakcji geometrycznej, a także wielu wystaw w Polsce i za granicą. Autorka monografii artystów: Romana Opałki, Jana Berdyszaka, Henryka Stażewskiego, Kajetana Sosnowskiego, Mariana Bogusza, Wojciecha Fangora i innych polskich artystów awangardowych. Publikuje artykuły, eseje, rozprawy naukowe, szkice o sztuce i artystach w czasopismach krajowych i zagranicznych (łącznie około 1000 publikacji). Pisze też teksty krytyczne do katalogów wystaw.

Stanisław Piotr Makara, kurator wystawy pokonkursowej, członek jury

Historyk sztuki, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni aktor Sceny Plastycznej KUL prof. Leszka Mądzika. Kierownik Działu Artystycznego w Muzeum Kresów w Lubaczowie, pomysłodawca, członek jury oraz kurator wszystkich dotychczasowych wystaw Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie. Autor wielu wystaw z zakresu sztuki współczesnej oraz dziedzictwa kulturowego przygotowywanych w Muzeum Kresów w Lubaczowie, w tym artystów współczesnych, m.in. Pawła Warchoła, Adama Styki, Prota Jarnuszkiewicza, Cypriana Biełańca, Leszka Mądzika, Mariusza Woszczyńskiego, Tadeusza Gustawa Wiktora, Bogdana Topora czy Vangelisa Gknisa.

Prof. Andrzej Gieraga, członek jury

Urodził się w 1934 r. we wsi Śliwniki. Polski malarz, grafik, profesor ASP w Łodzi i Politechnice Radomskiej. Obronił dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi w 1971 r. W latach 1978 – 1980 wiceprzewodniczący Sekcji Malarskiej Związku Polskich Artystów Plastyków w Łodzi. Uzyskał tytuł profesora w roku 1990, a dwa lata później tytuł profesora zwyczajnego. Autor Konkursu im. Wł. Strzemińskiego dla studentów ASP w Łodzi. Założyciel Galerii 261 w ASP w Łodzi. Swoje prace wystawiał w Polsce i za granicą. Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość artystyczną i za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej.

Prof. Maksymilian Snoch, członek jury

Urodzony w 1943 r. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1962 – 1967. Dyplom w zakresie grafiki i pedagogiki artystycznej otrzymał w 1967 r. Od 1991 r. profesor nadzwyczajny, później z tytułem naukowym profesora sztuk plastycznych. Od 1993 r. Dyrektor Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1988 r. współorganizator i przewodniczący Małej Galerii Grafiki w Muzeum Literackim im. J. Czechowicza w Lublinie. Juror i przewodniczący jury wielu konkursów i wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą. Invited Artist (Artysta zaproszony) do licznych międzynarodowych wystaw grafiki w świecie: Egipt, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Korea Płd. Niemcy, Norwegia, Turcja, USA, Włochy, Argentyna. Wyróżniony Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim ‘Orderu Odrodzenia Polski. W 1988 r. został uhonorowany nagrodą Artystyczną Miasta Lublina. Autor ponad 400 wystaw grafiki, rysunku i miniatury w 37 krajach świata, w tym 48 wystaw indywidualnych w Polsce, Hiszpanii, Korei Płd. RFN, USA i Włoszech. Jest laureatem 35 nagród i wyróżnień, głównie na wystawach międzynarodowych. Jego prace znajdują się w 45 muzeach, galeriach i kolekcjach w kraju i za granicą.

Dr Ireneusz J. Kamiński, członek jury

Urodził się w 1937 r. w Ciechocinku. Polski historyk sztuki i publicysta, związany z pismem Kamena i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1966 r. ukończył studia z zakresu historii sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po studiach zajął się publicystyką – został kierownikiem działu publicystki dwutygodnika „Kamena”, a po przekształceniu pisma w kwartalnik w 1989 r. stał się jego redaktorem naczelnym. Równocześnie od 1976 r. pracował na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 1992 r. obronił na Uniwersytecie Gdańskim pracę doktorską. Był członkiem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  (1967-1982), Stowarzyszenia Dziennikarzy PRL (1982-1990) i Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej (od 1990 r.). Od 1982 r. był także członkiem Stowarzyszenia Autorów Polskich i pierwszym prezesem Oddziału Lubelskiego SAP. Został odznaczony Srebrnym (1978) i Złotym (1983) Krzyżem Zasługi, a także Medalem 40-lecia Polski Ludowej (1984).

Mgr Tadeusz Nuckowski, członek jury

Urodził się w 1948 r. w Przemyślu. W latach 1969 – 1974 studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom, wyróżniony Medalem Rektora ASP, w pracowni drzeworytu prof. Franciszka Bunscha oraz w pracowni plakatu prof. Macieja Makarewicza. W latach 1976 – 1996 był dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej (BWA) w Przemyślu. Od roku 1995 jest nauczycielem akademickim. Zajmuje się grafiką warsztatową (głównie linorytem), rysunkiem, malarstwem, działaniami multimedialnymi, projektowaniem graficznym oraz fotografią. Zrealizował ponad 40 wystaw i pokazów indywidualnych w wielu galeriach polskich i zagranicznych. Wystawiał w ponad 300 krajowych i międzynarodowych pokazach grafiki w Europie, Azji i obu Amerykach. Laureat nagród i wyróżnień, m.in.: 1976 – Interdebiut ‘76 (w ramach 6. Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie); 1979 – 2. Quadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego, Olsztyn; 1980 – 8. Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie; 1979, 1981 – Ogólnopolski Konkurs Graficzny im. J. Gielniaka, Jelenia Góra.

Mgr Janusz Szpyt, członek jury

Urodził się 1960 r. w Lubaczowie, gdzie mieszka i tworzy. Zajmuje się głównie malarstwem i rzeźbą. Studia kończył na Wydziale Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Dudy-Gracza, a następnie na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. Włodzimierza Buczka. W 1983 r. wraz z Piotrem Naliwajką i Leszkiem Żegalskim utworzył „Grupę Trzech“, zwaną też „Tercetem Nadętym“. Grupa zamieszczała manifesty artystyczne w wydawanej przez siebie gazecie „Bengal“. W okresie wspólnej działalności artyści „Tercetu“ epatowali wielkoformatowymi płótnami, przedstawiającymi w akademickiej formie pospolite sceny i postaci z polskiej prowincji, często komponowane na wzór tradycyjnych scen religijnych lub ujęć znanych z klasycznego malarstwa. Szpyt i inni członkowie grupy uczestniczyli m.in. w XII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 1984, Salonie „Figuration Critique“, Paryż 1986, wystawie „Arsenał’88“, Warszawa 1988, “Red & White”, Warszawa 1989. Wystawiał swoje prace na zbiorowych i indywidualnych prezentacjach sztuki polskiej, m.in.: w Paryżu, Barcelonie, Amsterdamie, Hadze, Szczecinie i Warszawie. Istotną częścią jego twórczości stanowi monumentalne malarstwo sakralne, polichromia w Kościele Św. Stanisława w Lubaczowie.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content