1996 – Wystawa

Wystawa pokonkursowa z II Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 96, którą mam Państwu przyjemność zaprezentować, jest drugą ekspozycją z tego cyklu o zasięgu ogólnopolskim, zorganizowana przez lubaczowskie Muzeum.

Przyjęto zasadę, że Triennale rysunku będzie miało charakter otwarty, a jego celem będzie stwarzanie warunków do prezentacji i wypowiedzi artystycznej w formie rysunku, prezentowanie występujących zjawisk artystycznych, utwierdzanie odbiorcy w przekonaniu, że rysunek stanowi autonomiczną i niezależną dziedzinę kreacji (…).

Wystawa lubaczowska ilustruje kolejne etapy przemian w polskim rysunku współczesnym w przeciągu ostatnich trzech lat, nie eliminując żadnych poszukiwań, robi imponujące wrażenie dużą różnorodnością, na tle której wybija się indywidualny styl artystów uczestniczących w wystawie. Przeważająca część prac wykonana jest przy pomocy tradycyjnego warsztatu /ołówek, piórko/, jak również nowymi mediami.

Na ekspozycji można obejrzeć rysunki artystów o ugruntowanej pozycji, dobrze znanych z innych wystaw i konkursów, wzbogaconych o nowe doświadczenia. Zdecydowanie jednak przeważają przedstawiciele młodego pokolenia, dla których udział w Triennale jest szansą i sposobem zaprezentowania swej twórczości w całym kraju.

Lubaczowskie Triennale Współczesnego Rysunku Polskiego znalazło swoje stałe miejsce na mapie działań plastycznych i dowodzi, że jest imprezą cykliczną o określonej randze i poziomie artystycznym. Mam nadzieję, że dzieła na niej prezentowane dostarczą państwu wielu wrażeń i doznań estetycznych.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content