1999 – Jury

Jury obradujące w dniach 22.05 i 23.05 1999 r. wybrało do wystawy 106 prac 64 autorów.

Jury obradowało w składzie:

Dr Bożena Kowalska, przewodnicząca jury

Urodzona 1930 r. w Warszawie – polska historyk, krytyk i teoretyk sztuki. Studiowała historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. W 1974 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych. W latach 1972-2001 prowadziła „Galerię 72” w Chełmie. Stworzyła też udostępnioną w roku 1982 w chełmskim Muzeum Okręgowym kolekcję polskiej sztuki współczesnej (około 1500 eksponatów). Jest realizatorką plenerów malarskich, gromadzących artystów z kręgu abstrakcji geometrycznej, a także wielu wystaw w Polsce i za granicą. Autorka monografii artystów: Romana Opałki, Jana Berdyszaka, Henryka Stażewskiego, Kajetana Sosnowskiego, Mariana Bogusza, Wojciecha Fangora i innych polskich artystów awangardowych. Publikuje artykuły, eseje, rozprawy naukowe, szkice o sztuce i artystach w czasopismach krajowych i zagranicznych (łącznie około 1000 publikacji). Pisze też teksty krytyczne do katalogów wystaw.

Stanisław Piotr Makara, kurator wystawy pokonkursowej, członek jury

Historyk sztuki, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni aktor Sceny Plastycznej KUL prof. Leszka Mądzika. Kierownik Działu Artystycznego w Muzeum Kresów w Lubaczowie, pomysłodawca, członek jury oraz kurator wszystkich wystaw Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie. Autor wielu wystaw z zakresu sztuki współczesnej oraz dziedzictwa kulturowego przygotowywanych w Muzeum Kresów w Lubaczowie, w tym artystów współczesnych, m.in. Pawła Warchoła, Adama Styki, Prota Jarnuszkiewicza, Cypriana Biełańca, Leszka Mądzika, Mariusza Woszczyńskiego, Tadeusza Gustawa Wiktora, Bogdana Topora czy Vangelisa Gknisa.

Prof. Andrzej Gieraga, członek jury

Urodził się w 1934 r. we wsi Śliwniki. Polski malarz, grafik, profesor ASP w Łodzi i Politechnice Radomskiej. Obronił dyplom z wyróżnieniem na Wydziale Tkaniny i Ubioru ASP w Łodzi w 1971 r. W latach 1978-1980 wiceprzewodniczący Sekcji Malarskiej Związku Polskich Artystów Plastyków w Łodzi. Uzyskał tytuł profesora w roku 1990, a dwa lata później tytuł profesora zwyczajnego. Autor Konkursu im. Wł. Strzemińskiego dla studentów ASP w Łodzi. Założyciel Galerii 261 w ASP w Łodzi. Swoje prace wystawiał w Polsce i za granicą. Wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość artystyczną i za szczególne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyczno-wychowawczej.

Prof. Ryszard Otręba, członek jury

Urodzony w 1932 r. w Suszcu koło Pszczyny. Artysta-grafik, pedagog i wykładowca. Zajmuje się wzornictwem przemysłowym, projektowaniem graficznym, rysunkiem, grafiką artystyczną. Pracuje w technice gipsorytu i druku cyfrowego. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Architektury Wnętrz. W 1956 r. dodatkowo zajął się studiami graficznymi w pracowni prof. Mieczysława Wejmana. Po studiach został pracownikiem naukowym Akademii Sztuk Pięknych, pracował także projektując formy przemysłowe. W 1966 r. wyjechał na roczne stypendium do Pratt Institute w Nowym Jorku. Jego prace znalazły się m.in. w Muzeum Guggenheima, Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Weszły także w skład stałych ekspozycji w muzeach europejskich, m.in. National Museum w Sztokholmie, Francuska Biblioteka Narodowa w Paryżu. W Polsce można zobaczyć jego twórczość w Muzeach Narodowych (w Krakowie, Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie), Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Architektury we Wrocławiu  i innych.

Prof. Jan Pamuła, członek jury

Urodzony w 1944 r. – polski grafik, profesor sztuk plastycznych. W latach 1961–1968 studiował malarstwo i grafikę na krakowskiej ASP. W 1967 r. kształcił się w Paryżu w École nationale supérieure des beaux-arts. W 1992 r. otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Specjalizuje się w grafice (w tym komputerowej). W swoim dorobku ma ponad 50 wystaw indywidualnych krajowych i zagranicznych, a także udział w licznych wystawach zbiorowych. Jego prace znalazły się w zbiorach takich placówek jak Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie, Albertina w Wiedniu i innych. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, a także wielokrotnym kuratorem wystaw artystycznych.

Prof. Maksymilian Snoch, członek jury

Urodzony w 1943 r. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1962-1967. Dyplom w zakresie grafiki i pedagogiki artystycznej otrzymał w 1967 r. Od 1991 r. profesor nadzwyczajny, później z tytułem naukowym profesora sztuk plastycznych. W latach 1993-1999 Dyrektor, a następnie pierwszy dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1988 r. współorganizator i przewodniczący Małej Galerii Grafiki w Muzeum Literackim im. J. Czechowicza w Lublinie. W 1997 r. przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Międzynarodowego Triennale Sztuki “Majdanek’9?”. Juror i przewodniczący jury wielu konkursów i wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą. Invited Artist (Artysta zaproszony) do licznych międzynarodowych wystaw grafiki w świecie: Egipt, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Korea Płd. Niemcy, Norwegia, Turcja, USA, Włochy, Argentyna. Wyróżniony Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim ‘Orderu Odrodzenia Polski. W 1988 r. został uhonorowany nagrodą Artystyczną Miasta Lublina. Autor ponad 400 wystaw grafiki, rysunku i miniatury w 37 krajach świata, w tym 48 wystaw indywidualnych w Polsce, Hiszpanii, Korei Płd. RFN, USA i Włoszech. Jest laureatem 35 nagród i wyróżnień, głównie na wystawach międzynarodowych. Jego prace znajdują się w 45 muzeach, galeriach i kolekcjach w kraju i za granicą.

Mgr Janusz Cywicki, członek jury

Urodzony w 1949 r. w Przemyślu. Studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Dyplom w 1976 r. w Pracowni Litografii prof. Lucjana Mianowskiego i równolegle w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych prof. Antoniego Zydronia. Stypendysta Rządu Królestwa Belgii w Nationale Hoger Instituut en Koninklijke Academie voor Schone Kunsten w Antwerpii. Adiunkt w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, gdzie prowadzi pracownię litografii. Dyrektor w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Ma w dorobku 40 wystaw i pokazów indywidualnych w Polsce, Belgii, Rosji i Słowacji. Brał udział w ponad 100 wystawach zbiorowych na terenie Polski, Europy, Azji i Ameryki. Jest laureatem wielu wystaw i konkursów m.in. Nagrody Sztuki miasta Bautzen w Niemczech – 1998 r., Międzynarodowego Triennale Grafiki – Kraków `97. Otrzymał w sumie 30 nagród indywidualnych w konkursach środowiskowych w Przemyślu i Rzeszowie.

Mgr Janusz Szpyt, członek jury

Urodził się 1960 r. w Lubaczowie, gdzie mieszka i tworzy. Zajmuje się głównie malarstwem i rzeźbą. Studia kończył na Wydziale Grafiki w Katowicach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni prof. Jerzego Dudy-Gracza, a następnie na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w pracowni prof. Włodzimierza Buczka. W 1983 r. wraz z Piotrem Naliwajką i Leszkiem Żegalskim utworzył „Grupę Trzech“, zwaną też „Tercetem Nadętym“. Grupa zamieszczała manifesty artystyczne w wydawanej przez siebie gazecie „Bengal“. W okresie wspólnej działalności artyści „Tercetu“ epatowali wielkoformatowymi płótnami, przedstawiającymi w akademickiej formie pospolite sceny i postaci z polskiej prowincji, często komponowane na wzór tradycyjnych scen religijnych lub ujęć znanych z klasycznego malarstwa. Szpyt i inni członkowie grupy uczestniczyli m.in. w XII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, Szczecin 1984, Salonie „Figuration Critique“, Paryż 1986, wystawie „Arsenał’88“, Warszawa 1988, “Red & White”, Warszawa 1989. Wystawiał swoje prace na zbiorowych i indywidualnych prezentacjach sztuki polskiej, m.in.: w Paryżu, Barcelonie, Amsterdamie, Hadze, Szczecinie i Warszawie. Istotną częścią jego twórczości stanowi monumentalne malarstwo sakralne, polichromia w Kościele Św. Stanisława w Lubaczowie.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój