2008 – Jury

Jury konkursu VI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2008, obradujące w dniach 20–21 czerwca 2008 r., spośród 644 prac 234 autorów wybrało 109 prac 63 autorów do wystawy pokonkursowej. Przewodnicząca jury, prof. Dorota Folga-Januszewska napisała w ramach podsumowania obraz jury:

(…) Nie byłoby sztuki bez rysunku. Był on początkiem wszelkiej twórczości wizualnej, ale także domeną matematyków, fizyków, astronomów, biologów, anatomów, lekarzy, techników, budowniczych, wojskowych, kartografów. Świat do końca XIX wieku nie mógłby istnieć bez rysunku. Co stało się potem? Przełom XIX i XX wieku podzielił świat na oryginalny i reprodukowany, chociaż już wcześniej istniała grafika, druk, powielanie obrazów, metody reprintów, dopiero jednak masowe zastosowanie technik fotograficznych, filmu i reprografii na początku XX wieku – przyniosło zmianę myślenia – wiele funkcji rysunku przejęły nowe techniki, sztuka zaś – nadając ton swoim czasom – znalazła nowe formuły realizacji i poszukiwań. Rysunek najpierw zepchnięty w zaułek czysto artystyczny, zaczął odzyskiwać energię z opowieści o Apellesie. Koncepcje sztuki abstrakcyjnej – nadały linii (już nie „kresce”) wymiar kosmiczny. Po fali „reprodukcji” artyści powoli odzyskiwali świadomość oryginału. (…)

(…) Triennale Lubaczowskie ma odrębną historię, zainicjowane w 1993 roku, wtedy, gdy wiele innych pokazów doznawało załamania, trwa nadal i przyciąga wielu znakomitych artystów, którzy zapewne, gdyby nie spotkania lubaczowskie, odwróciło by swoją twórczość w inną stronę. Rozmaitość postaw, otwartość na różne światy, świadectwo przemian i problemów zapisuje się w tworzonej dzięki triennale – kolekcji. Muzeum Kresów w Lubaczowie – przekształca się w Muzeum Środka, jest w centrum rysunkowego świata, spotkania artystów będą trwały w konstelacjach nagród i wyróżnień. Zapisuje się nie tylko stan sztuki, ale także opinie i oceny, kolejne protokoły jury wpisują się jak sami artyści w historię sztuki. (…)

(…) Nagrodzone prace – bardzo odmienne w charakterze i technice ujawniają różnorodność postaw i wrażliwości. Grand Prix i trzy nagrody główne oddają (przez przypadek zapewne) dominujące dzisiaj postawy artystów: tęsknotę za tajemnicą, powrót fascynacji warsztatem, intelektualne porządkowanie i redukcję środków do najprostszych, a zarazem najbardziej emocjonalnych rozwiązań. Rysunki wyróżnione dopełniają ten obraz odmiennymi temperamentami, od kompozycji szkicowych po fantastyczne i metaforyczne światy. Mamy przed sobą obraz potencji tradycyjnego rysunku, jego odwieczną kondycję rojenia, stwarzania, sugerowania, kreowania. Powstaje dobra kolekcja! (…)

Jury obradowało w następującym składzie:

Dr hab. Dorota Folga Januszewska prof. ASP w Warszawie, przewodnicząca jury

Historyk sztuki, muzeolog, krytyk. Studiowała historię sztuki (1975–1979) na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzowała (1982 r.) i habilitowała (2007 r.). W latach 1984–2008 wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Neofilologii i Podyplomowe Studium Muzealnictwa IHS UW), autorka programu studiów muzeologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Kierownik Katedry i dyrektor Instytutu Muzeologii). W latach 1979–2008 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie (od asystenta do dyrektora). Członek Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, prezydent ICOM-Polska (2002–2008). Ekspert Rady Europy ds. muzeów od 2004 r., ekspert UNESCO High Level Forum on Museums oraz w programach MNiSW, członek Zespołu NPRH, członek KNoK PAN, członek wielu rad naukowych i muzealnych. Inicjatorka neuromuzeologii i współautorka Ustawy o Muzeach (1996 r.). Członek Honorowy Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, wielokrotny juror konkursów graficznych, autorka wielu książek, katalogów i tekstów poświęconych grafice, sztuce plakatu, teorii i sztuce współczesnej. Stypendystka i współpracownik m. in: Centro di Studi Andrea Palladio w Vicenzy (1980 r.), Museu d’Arte Antigua w Lizbonie (1981 r.), Institut fur die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu (1984 r.), Indira Gandhi National Center for Arts w New Delhi (1986 r.), Klee Stiftung i Kunstmuseum w Bern 1998–2000; Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. Autorka ponad 300 publikacji z zakresu muzeologii, grafiki współczesnej i plakatu, teorii i sztuki XVII–XXI w. Kuratorka kilkudziesięciu wystaw realizowanych w Polsce, Niemczech, Austrii, USA, Irlandii, Francji, Japonii i Rosji.

Stanisław Piotr Makara, kurator wystawy pokonkursowej, członek jury

Historyk sztuki, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni aktor Sceny Plastycznej KUL prof. Leszka Mądzika. Dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, pomysłodawca, członek jury oraz kurator wszystkich wystaw Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie. Autor wielu wystaw z zakresu sztuki współczesnej oraz dziedzictwa kulturowego przygotowywanych w Muzeum Kresów w Lubaczowie, w tym artystów współczesnych, m.in. Pawła Warchoła, Adama Styki, Prota Jarnuszkiewicza, Cypriana Biełańca, Leszka Mądzika, Mariusza Woszczyńskiego, Tadeusza Gustawa Wiktora czy Bogdana Topora.

Prof. Jan Pamuła, członek jury

Polski artysta, profesor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W latach 2002–2008 rektor rodzimej uczelni. W latach 1961–1968 studiował malarstwo i grafikę na krakowskiej ASP. W 1967 r. kształcił się w Paryżu w École nationale supérieure des Beaux-Arts. W 1992 r. otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 90. pracował także w New York Institute of Technology jako stypendysta Fundacji Fulbrighta, wykładał również na Politechnice Częstochowskiej. Artysta specjalizuje się w grafice, w tym komputerowej. Zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych krajowych i zagranicznych. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, wielokrotnym kuratorem wystaw artystycznych. W 2003 r. wyróżniony Nagrodą im. Witolda Wojtkiewicza. W tym samym roku, za wybitne zasługi w pracy zawodowej w szkolnictwie artystycznym, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego prace znalazły się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie oraz Albertina w Wiedniu.

Prof. Paweł Frąckiewicz, członek jury

Urodził się w 1958 r. we Wrocławiu. W 1982 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta), w specjalnościach projektowanie graficzne pod kierunkiem prof. Jana Jaromira Aleksiuna i grafika warsztatowa pod kierunkiem prof. Andrzeja Basaja. Od 1999 r. prowadzi pracownię litografii w macierzystej uczelni. Od 2002 r. profesor zwyczajny. Od 2005 r. prodziekan Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów. Kurator Międzynarodowego Konkursu Rysunku we Wrocławiu. Uprawia rysunek, grafikę i malarstwo. Wyróżniony m.in. III nagrodą w Ogólnopolskim Biennale Sztuki Młodych „Droga i Prawda” we Wrocławiu (1985 r.); III nagrodą w Międzynarodowym Konkursie Graficznym im. Józefa Gielniaka w Jeleniej Górze (1989 r.). Brał udział w ponad 150 wystawach i konkursach grafiki i rysunku w Polsce i za granicą, między innymi: „Arsenał 88″ w Warszawie (1988 r.); „Litografia polska od 1900 r.” organizowana przez Muzeum Narodowe w Krakowie (1994 r.). W dorobku ma przeszło 25 wystaw indywidualnych, m.in.: „Lithography”, Galleri Hoernan, Falun, Szwecja (2001 r.) – wspólnie z Jackiem Szewczykiem; „Rysunek”; „grafika, rysunek…”, Nowa Oficyna, Gdańsk (2006 r.).

Prof. Maksymilian Snoch, członek jury

Urodził się w 1943 r. Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w latach 1962–1967. Dyplom w zakresie grafiki i pedagogiki artystycznej otrzymał w 1967 r. Od 1991 r. profesor nadzwyczajny, później z tytułem naukowym profesora sztuk plastycznych. W latach 1993–1999 dyrektor, a następnie pierwszy dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1988 r. współorganizator i przewodniczący Małej Galerii Grafiki w Muzeum Literackim im. J. Czechowicza w Lublinie. W 1997 r. przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Międzynarodowego Triennale Sztuki „Majdanek’9?”. Juror i przewodniczący jury wielu konkursów i wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych w kraju i za granicą. Invited Artist w licznych międzynarodowych wystawach grafiki na świecie: Egipt, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Korea Płd., Niemcy, Norwegia, Turcja, USA, Włochy, Argentyna. Wyróżniony Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, Złotym Krzyżem Zasługi i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1988 r. został uhonorowany nagrodą Artystyczną Miasta Lublina. Autor ponad 400 wystaw grafiki, rysunku i miniatury w 37 krajach świata, w tym 48 wystaw indywidualnych w Polsce, Hiszpanii, Korei Płd., RFN, USA i Włoszech. Jest laureatem 35 nagród i wyróżnień, głównie na wystawach międzynarodowych. Jego prace znajdują się w 45 muzeach, galeriach i kolekcjach w kraju i za granicą.

Prof. Stanisław Wieczorek, członek jury

Urodził się w 1943 r. Grafik. Specjalizuje się w malarstwie, rysunku, scenografii i projektowaniu wystaw, a także grafice: plakacie, projektowaniu książek oraz identyfikacji wizualnej. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz. W  1996 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Przyczynił się m.in. do utworzenia Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików Projektantów i utrzymania Międzynarodowego Biennale Plakatu w Wilanowie, reaktywowania comiesięcznego konkursu „Grafika Warszawska” dla grafików warsztatowych i otwarcia studiów wieczorowych na macierzystym Wydziale Grafiki warszawskiej ASP (1996 r.). Otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz Honorową Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Brał udział w wystawach indywidualnych m.in. w Madrycie, Rawennie, Atenach, Lahti i Pradze, a także w Toruniu, Warszawie, Nidzicy, Lublinie.

Louisa Karapidakis, członek jury

Pochodzi z Heraklionu na Krecie. Studiowała na paryskiej Sorbonie, na której w 1984 r. uzyskała tytuł magistra studiów zaawansowanych (D.E.A.) w zakresie archeologii i historii sztuki. Kurator licznych wystaw muzealnych, w tym wystaw sztuki współczesnej na całym świecie (m.in. we Francji, na Węgrzech, w Hiszpanii, USA i Polsce). Zajmowała się również działalnością dydaktyczną w zakresie historii sztuki. W latach 1985–2006 kurator, a następnie dyrektor Muzeum Historycznego Krety w Heraklionie. Od 2007 r. kurator odpowiedzialny za Kolekcję Etnologiczną w Hellenic Folklore Research Center, Academy of Athens. Członkini Stowarzyszenia na Rzecz Odkrywania Tradycyjnych Tkanin „Pinelopi-Gandhi”.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content