2011 – Jury

Jury konkursu VII Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2011 obradowało w dniach 6 – 7 maja 2011 r.  

Spośród 527 nadesłanych prac rysunkowych 163 autorów do wystawy pokonkursowej wybrano 117 prac 66 autorów. Przyznano grand prix, nagrody, wyróżnienia i nominacje.

Jury obradowało w składzie:

Prof. Jacek Szewczyk, przewodniczący jury

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, obecnej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom zrealizował w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Jana Jaromira Aleksiuna oraz w Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Haliny Pawlikowskiej. Od 1982 r. pracuje na macierzystej uczelni. W 2003 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Obecnie prowadzi Pracownię Rysunku Kreatywnego na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów. W latach 1999–2005 pełnił funkcję Prorektora ds. artystycznych/badawczych/naukowych, a w latach 2005–2012 Rektora ASP we Wrocławiu. Obecnie jest Dziekanem Wydziału Grafiki i Sztuki Mediów. Poza pracą na uczelni zajmuje się grafiką i rysunkiem. Brał udział w wielu wystawach, konkursach graficznych i rysunkowych w Polsce i zagranicą. Otrzymał kilka nagród i wyróżnień.

Stanisław Piotr Makara, kurator wystawy pokonkursowej, członek jury

Historyk sztuki, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni aktor Sceny Plastycznej KUL prof. Leszka Mądzika, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, pomysłodawca, członek jury oraz kurator wszystkich wystaw Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie. Autor wielu wystaw z zakresu sztuki współczesnej oraz dziedzictwa kulturowego przygotowywanych w Muzeum Kresów w Lubaczowie, w tym artystów współczesnych, m.in. Pawła Warchoła, Adama Styki, Prota Jarnuszkiewicza, Cypriana Biełańca, Leszka Mądzika, Mariusza Woszczyńskiego, Tadeusza Gustawa Wiktora, Bogdana Topora czy Vangelisa Gknisa.

Dr hab. Dorota Folga Januszewska prof. ASP w Warszawie, członek jury

Historyk sztuki, muzeolog, krytyk. Studiowała historię sztuki (1975–1979) na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie się doktoryzowała (1982 r.) i habilitowała (2007 r.). W latach 1984–2008 wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Neofilologii i Podyplomowe Studium Muzealnictwa IHS UW), autorka programu studiów muzeologicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Kierownik Katedry i dyrektor Instytutu Muzeologii). W latach 1979–2008 pracowała w Muzeum Narodowym w Warszawie (od asystenta do dyrektora). Członek Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM, prezydent ICOM-Polska (2002–2008). Ekspert Rady Europy ds. muzeów od 2004 r., ekspert UNESCO High Level Forum on Museums oraz w programach MNiSW, członek Zespołu NPRH, członek KNoK PAN, członek wielu rad naukowych i muzealnych. Inicjatorka neuromuzeologii i współautorka Ustawy o Muzeach (1996 r.). Członek Honorowy Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, wielokrotny juror konkursów graficznych, autorka wielu książek, katalogów i tekstów poświęconych grafice, sztuce plakatu, teorii i sztuce współczesnej. Stypendystka i współpracownik m. in: Centro di Studi Andrea Palladio w Vicenzy (1980 r.), Museu d’Arte Antigua w Lizbonie (1981 r.), Institut fur die Wissenschaften vom Menschen w Wiedniu (1984 r.), Indira Gandhi National Center for Arts w New Delhi (1986 r.), Klee Stiftung i Kunstmuseum w Bern 1998–2000; Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. Autorka ponad 300 publikacji z zakresu muzeologii, grafiki współczesnej i plakatu, teorii i sztuki XVII–XXI w. Kuratorka kilkudziesięciu wystaw realizowanych w Polsce, Niemczech, Austrii, USA, Irlandii, Francji, Japonii i Rosji.

Louiza Karapidakis, członek jury

Pochodzi z Heraklionu na Krecie. Studiowała na paryskiej Sorbonie, na której w 1984 r. uzyskała tytuł magistra studiów zaawansowanych (D.E.A.) w zakresie archeologii i historii sztuki. Kurator licznych wystaw muzealnych, w tym wystaw sztuki współczesnej na całym świecie (m.in. we Francji, na Węgrzech, w Hiszpanii, USA i Polsce). Zajmowała się również działalnością dydaktyczną w zakresie historii sztuki. W latach 1985–2006 kurator, a następnie dyrektor Muzeum Historycznego Krety w Heraklionie. Od 2007 r. kurator odpowiedzialny za Kolekcję Etnologiczną w Hellenic Folklore Research Center, Academy of Athens. Członkini Stowarzyszenia na Rzecz Odkrywania Tradycyjnych Tkanin „Pinelopi-Gandhi”.

Prof. Leszek Mądzik, członek jury

Profesor Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prowadził także zajęcia i wykłady na poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1969 r. zainicjował założenie zespołu, który przyjął nazwę Scena Plastyczna KUL. Jest autorem plakatów i grafiki książkowej. Jako jeden z najwszechstronniejszych polskich twórców, znany jest w świecie z sugestywnego i oryginalnego stylu. Jego autorskie przedstawienia brały udział w kilkudziesięciu międzynarodowych festiwalach teatralnych i wystawach. Został laureatem wielu prestiżowych nagród. Jest także autorem scenografii na scenach Polski, Portugalii, Francji i Niemiec. Wraz ze swoimi studentami wystawiał widowiska na zaproszenie uniwersytetów i szkół artystycznych m.in. w Helsinkach, Berlinie, Amsterdamie, Waszyngtonie, San Francisco, Hamburgu, Lyonie i Pradze.

Prof. Jan Pamuła, członek jury

Polski artysta, profesor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. W latach 2002–2008 rektor rodzimej uczelni. W latach 1961–1968 studiował malarstwo i grafikę na krakowskiej ASP. W 1967 r. kształcił się w Paryżu w École nationale supérieure des Beaux-Arts. W 1992 r. otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 90. pracował także w New York Institute of Technology jako stypendysta Fundacji Fulbrighta, wykładał również na Politechnice Częstochowskiej. Artysta specjalizuje się w grafice, w tym komputerowej. Zorganizował kilkadziesiąt wystaw indywidualnych krajowych i zagranicznych. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, wielokrotnym kuratorem wystaw artystycznych. W 2003 r. wyróżniony Nagrodą im. Witolda Wojtkiewicza. W tym samym roku, za wybitne zasługi w pracy zawodowej w szkolnictwie artystycznym, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jego prace znalazły się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Wiktorii i Alberta w Londynie oraz Albertina w Wiedniu.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content