2014 – Jury

Jury konkursu VIII Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2014 obradujące w dniach 30-31 maja 2014 r. spośród 425 prac 160 autorów wybrało 100 prac 65 autorów do wystawy pokonkursowej. Jury wystąpiło w składzie:

Louisa Karapidakis, przewodnicząca jury

Pochodzi z Heraklionu na Krecie. Studiowała na paryskiej Sorbonie, na której w 1984 r. uzyskała tytuł magistra studiów zaawansowanych (D.E.A.) w zakresie archeologii i historii sztuki. Kurator licznych wystaw muzealnych, w tym wystaw sztuki współczesnej na całym świecie (m.in. we Francji, na Węgrzech, w Hiszpanii, USA i Polsce). Zajmowała się również działalnością dydaktyczną w zakresie historii sztuki. W latach 1985–2006 kurator, a następnie dyrektor Muzeum Historycznego Krety w Heraklionie. Od 2007 r. kurator odpowiedzialny za Kolekcję Etnologiczną w Hellenic Folklore Research Center, Academy of Athens. Członkini Stowarzyszenia na Rzecz Odkrywania Tradycyjnych Tkanin „Pinelopi-Gandhi”.

Stanisław Piotr Makara, kurator wystawy pokonkursowej, członek jury

Historyk sztuki, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wieloletni aktor Sceny Plastycznej KUL prof. Leszka Mądzika, dyrektor Muzeum Kresów w Lubaczowie, pomysłodawca, członek jury oraz kurator wszystkich wystaw Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego w Lubaczowie. Autor wielu wystaw z zakresu sztuki współczesnej oraz dziedzictwa kulturowego przygotowywanych w Muzeum Kresów w Lubaczowie, w tym artystów współczesnych, m.in. Pawła Warchoła, Adama Styki, Prota Jarnuszkiewicza, Cypriana Biełańca, Leszka Mądzika, Mariusza Woszczyńskiego, Tadeusza Gustawa Wiktora, Bogdana Topora czy Vangelisa Gknisa.

Prof. Grzegorz Bienias, członek jury

Urodził się w 1958 r. we Włocławku. Profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Studiował w latach 1978–1983 na Wydziale Malarstwa krakowskiej ASP. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Juliusza Joniaka. Od 1985 r. prezentował wystawy indywidualne w galeriach w kraju i za granicą, uczestniczył też w zbiorowych wystawach i przeglądach, jak Międzynarodowe Triennale Rysunku we Wrocławiu (1992 r.). Od 1996 r. prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Malarstwa macierzystej uczelni. Charakterystyczne dla jego twórczości wielkoformatowe, często wieloelementowe kompozycje na papierze sytuują się na pograniczu malarstwa, rysunku i grafiki. Artysta łączy w nich różne techniki, budując skomplikowane narracje abstrakcyjnych i figuralnych form.

Prof. Piotr Kielan, członek jury

Malarz specjalizujący się w rysunku oraz fotografii. W 1980 r. rozpoczął studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych we Wrocławiu, które ukończył w 1985 r. Dziesięć lat później uzyskał kwalifikacje pierwszego stopnia z malarstwa, po czym rozpoczął działalność dydaktyczną na swej rodzimej uczelni. Od 1999 do 2005 r. zajmował stanowisko kierownika Katedry Malarstwa. Następnie do 2012 r. był prorektorem ds. artystyczno-badawczo-naukowych wrocławskiej ASP. W 2012 r. został wybrany na rektora tej uczelni. W 2014 r. otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. Jego dorobek artystyczny prezentowany był na kilkunastu wystawach indywidualnych, w tym na ekspozycjach zagranicznych. Brał udział w plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą. Był członkiem jury w wielu prestiżowych konkursach. Kurator i komisarz międzynarodowych i krajowych projektów artystycznych i wystawienniczych.

Prof. Leszek Mądzik, członek jury

Profesor Wydziału Scenografii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, prowadził także zajęcia i wykłady na poznańskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1969 r. zainicjował założenie zespołu, który przyjął nazwę Scena Plastyczna KUL. Jest autorem plakatów i grafiki książkowej. Jako jeden z najwszechstronniejszych polskich twórców, znany jest w świecie z sugestywnego i oryginalnego stylu. Jego autorskie przedstawienia brały udział w kilkudziesięciu międzynarodowych festiwalach teatralnych i wystawach. Został laureatem wielu prestiżowych nagród. Jest także autorem scenografii na scenach Polski, Portugalii, Francji i Niemiec. Wraz ze swoimi studentami wystawiał widowiska na zaproszenie uniwersytetów i szkół artystycznych m.in. w Helsinkach, Berlinie, Amsterdamie, Waszyngtonie, San Francisco, Hamburgu, Lyonie i Pradze.

Prof. Apoloniusz Węgłowski, członek jury

Urodził się w 1951 r. w Piasecznie. W latach 1977–1982 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w Pracowni Malarstwa prof. Stefana Gierowskiego w 1982 r. (aneksy w pracowniach: grafiki prof. Haliny Chrostowskiej, kompozycji prof. Romana Owidzkiego i tkaniny prof. Wojciecha Sadley’a). Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Profesor zwyczajny prowadzący pracownię malarstwa i rysunku na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu oraz prowadzący pracownię malarstwa i rysunku na ASP w Warszawie. Kurator programowy Galerii TEST, prowadzonej pod egidą Mazowieckiego Instytutu Kultury.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content