2017 – Laureaci

Grand Prix

PAWEŁ WARCHOŁ
„Skargi Hioba 5”, „Skargi Hioba 6”, „Skargi Hioba 7”

Uzasadnienie jury: Nagrodzony Grand Prix tryptyk „Skargi Hioba” cechuje wielka ekspresja tematu i formy. Wyrazistość prac tworzy materialna struktura, która przywołuje wspomnienie dramatycznych wydarzeń miejsca.

Artysta grafik pochodzący z Krakowa. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Wydziału Grafiki w Katowicach (dyplomy w Pracowni Grafiki doc. Stanisława Kluski i Malarstwa doc. Romana Nowotarskiego). W 2010 r. uzyskał stopień doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Zajmuje się rysunkiem, malarstwem, grafiką wydawniczą, plakatem oraz fotografiką. Jest autorem wielu cykli rysunkowych wykonywanych tuszem na kartonach, m.in.: „Holzmachiny”, „Oratio”, „Warchoły” czy „Pancerniki”. Swoje prace prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych oraz kilkuset zbiorowych w kraju i za granicą. Jest laureatem ponad 30 prestiżowych nagród i wyróżnień. Wiele jego prac znajduje się w kolekcjach prywatnych i zbiorach muzealnych, m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Śląskim w Katowicach, Muzeum Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Barcelonie oraz w kolekcjach polskiego rysunku współczesnego muzeów w Kaliszu i Lubaczowie.

I nagroda

ANDRZEJ RACHOŃ
„Pejzaż prowincjonalny 1”, „Pejzaż prowincjonalny 2”, „Pejzaż prowincjonalny 3”

Uzasadnienie jury: Zestaw zatytułowany „Pejzaż prowincjonalny” to kompozycja zrównoważona o dużej kulturze plastycznej. Cechuje ją kontemplacyjny charakter i minimalizm użytych środków .

Artysta pochodzi z Lublina, w którym w 1993 r. uzyskał dyplom na Wydziale Malarstwa w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i edukacją plastyczną. Od 2003 r. tworzy głównie przy pomocy pastelu olejnego. Prace w tej technice prezentował podczas wystaw indywidualnych i zbiorowych, m.in. w latach 20032011 w BWA Kielce (“Przedwiośnie”) i w BWA Sandomierz (“Porównania”). Za swoją twórczość otrzymywał nagrody na wielu krajowych i zagranicznych konkursach, m.in.: V Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2005, III Międzynarodowe Biennale Pasteli Nowy Sącz 2006, I Ogólnopolski Konkurs „Obrazy muzyką malowane” (Kraków 2008), Triennale z martwą naturą (Sieradz 2009), X Międzynarodowy Jesienny Salon Sztuki w Ostrowcu Świętokrzyskim (2010), XIII Festiwal Współczesnego Malarstwa Polskiego w Szczecinie (2010).

II nagroda

MONIKA POLAK
„Memory stick”, „Extended period of validity”, „Flashback I”

Uzasadnienie: Zapisany w nagrodzonych portretach proces przemijania charakteryzuje się wyjątkowo trafnym użyciem środków wyrazu. Łączy w sobie tradycję i nowoczesność w kontekście ujęcia ludzkiej twarzy, akcentując odważną formę i kompozycję.

Artystka pochodzi z Tarnobrzega. Jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof. Stanisława R. Kortyka (malarstwo), prof. Wojciecha Pukocza (media elektroniczne) i prof. Wojciecha Lupy (rysunek studyjny). Od 2017 r. studentka studiów doktoranckich (malarstwo) na macierzystej uczelni. Zajmuje się głównie malarstwem i rysunkiem. Ma na swoim koncie nagrody i wyróżnienia w konkursach krajowych i zagranicznych, m.in.: „Konfrontacje sztuki”, Galeria Test, Warszawa 2016 (I nagroda) czy 4th International Watercolor Biennial Belgrade, Serbia 2016 (wyróżnienie honorowe). Jej prace wystawiano w galeriach sztuki i muzeach na całym świecie (m.in.: Kraków, Warszawa, Paryż, Londyn, Bazylea, Bangkok, Lwów).

III nagroda

VIOLETTA KULIKOWSKA-PARKASIEWICZ
„Ale po co?”, „Chyba”, „Może” z cyklu „Pewne wątpliwości”

Uzasadnienie: To zestaw rysunków bazujących na tradycji sztuki konceptualnej, gdzie świadomie wykorzystano minimalistyczną formę oraz znaki. Perfekcyjny warsztat rysownika oddają srebrzyste płaszczyzny wypełnione zróżnicowanymi formami w kształcie literniczych znaków.

Urodzona 1970 r. Dyplom w 1995 r. pod kierunkiem prof. Leszka Kiljańskiego w zakresie grafiki warsztatowej na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kwalifikacje I stopnia w dziedzinie sztuk plastycznych w zakresie grafiki uzyskała w 2002 r. na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie. Tam też w 2014 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki w zakresie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne. Obecnie pracuje na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Sztuk Pięknych UWM w Olsztynie. Od 2016 r. pełni funkcję Dyrektora ISP a od 2019 r. Przewodniczącego Rady Naukowej Dyscypliny sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Prezes Fundacji Wyłom, członkini Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Autorka kilkunastu wystaw indywidualnych. Brała udział w wielu konkursach i wystawach zbiorowych w kraju i na świecie. Wielokrotnie nagradzana.

Wyróżnienia

ANDRZEJ JAN BATOR
„Ludowe tańce – Wirujące spódnice”, „Ludowe tańce – Chłopaki w kole”, „Bez tytułu”

Studiował w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). W 1976 r. uzyskał dyplom z grafiki warsztatowej i poligrafii. Jest wszechstronnym artystą, który uprawia twórczość z zakresu malarstwa, projektowania graficznego, rysunku i plakatu. Swoje prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych. Laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień m.in.: Grand Prix i Nagrody BWA VI Ogólnopolskiego Konkursu Malarstwa, Grafiki i Rysunku „Cztery Pory Roku” w Szczecinku (1992 r.), wyróżnienia Ogólnopolskiej Wystawy „Muzyka w Malarstwie” w Tychach (1996 r.), II nagrody X Międzynarodowego Jesiennego Salonu Sztuki „Homo Quadratus Ostroviensis” w Krakowie (2010 r.). W 2016 r. zainicjował powstanie grupy „Powidoki”.

ANDRZEJ BRZEGOWY
„Bez tytułu”, „Bez tytułu”

Artysta pochodzi z Radomia. Studiował na Wydziale Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi. W 1993 r. uzyskał dyplom w Pracowni Drzeworytu prof. Andrzeja Bartczaka, aneks w Pracowni Malarstwa prof. Juliusza Narzyńskiego. Od 1994 r. był nauczycielem akademickim w Wydziale Sztuki Politechniki Radomskiej, od 2007 r. jako kierownik Katedry Projektowania i Grafiki. Obecnie profesor nadzw., prowadzi Pracownię Rysunku i Grafiki Warsztatowej na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, grafiką i rzeźbą. Jego prace były wystawiane na kilkunastu wystawach indywidualnych oraz kilkudziesięciu zbiorowych. Spośród wielu nagród, których był laureatem, warto odnotować m.in.: V Triennale Autoportretu, Radom 2006 (II nagroda), „Przedwiośnie 36”, Galeria Biura Wystaw Artystycznych, Kielce 2013 (nagroda BWA w Kielcach), Konkurs Grafiki im. Ludwika Meindera, Oleśnica 2012 (wyróżnienie honorowe).

SŁAWOMIR GRABOWY
„Wątpię, wierzę, że wierzę 1”, „Wątpię, wierzę, że wierzę 2”, „Wątpię, wierzę, że wierzę 3”

Absolwent Wydziału Malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecnie Akademia Sztuk Pięknych). Dyplom uzyskał w 1973 r. w pracowni prof. Rajmunda Pietkiewicza. Zajmuje się grafiką warsztatową i rysunkiem. Zorganizował 24 wystawy indywidualne, m.in.: Xylon Museum & Werkstätten (Schwetzingen 2001), SNAP Gallery (Edmonton 2008). Brał udział w 300 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Otrzymał 78 nagród i wyróżnień, w tym 19 międzynarodowych. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie i Związku Polskich Artystów Plastyków. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych w Polsce i poza granicami kraju.

JAROSŁAW GRULKOWSKI
„Sekretne życie molekuł 21”, „Sekretne życie molekuł 22”, „Sekretne życie molekuł 27”

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W 2009 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Technik Miedziorytniczych prof. Andrzeja Basaja oraz Pracowni Rysunku Zawodowego prof. Eugeniusza Geta-Stankiewicza. Od tego czasu pracuje na macierzystej uczelni w I Pracowni Malarstwa i Rysunku 207 prowadzonej przez prof. Wojciecha Lupę. W swojej pracy artystycznej podejmuje rozważania dotyczące fenomenów spotykanych w naturze, dynamiki procesów przyrody i multiplikacji form najprostszych budujących organizmy.

IZABELA KITA
„1”, „2’’, „3” z cyklu „Robótki ręczne”

Absolwentka Instytutu Wychowania Artystycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w 2002 r. w Pracowni Malarstwa prof. Leona Macieja. Zajmuje się malarstwem, fotografią, projektowaniem i aranżacją wnętrz. Laureatka wielu nagród, m.in. w X Ogólnopolskim Przeglądzie Malarstwa Współczesnego „Muzyka w Malarstwie” Tychy 2004 (wyróżnienie), Międzynarodowym Biennale Pasteli Nowy Sącz 2006 (II nagroda), Złota Rama i Nagroda Medeyskiego (2011, 2013), Ogólnopolskim Konkursie Malarskim „Ogrody – 2013 – Wałbrzych” (wyróżnienie), VIII Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2011 (wyróżnienie honorowe). Zorganizowała kilkanaście wystaw indywidualnych i brała udział w ponad 70 wystawach zbiorowych.

ZDZISŁAW OLEJNICZAK
„Przeszłość”, „Teraźniejszość”

Pochodzi z Łodzi. W 1985 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi, uzyskując dyplom w pracowniach projektowania typografii prof. Krzysztofa Lenka, malarstwa prof. Stanisława Fijakowskiego oraz rysunku prof. Leszka Rózgi. Od 1987 r. pracuje na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. W 2011 r. otrzymał nominację profesorską. Uczestniczył w ponad 250 wystawach ogólnopolskich, międzynarodowych, sztuki polskiej za granicą, konkursach, aukcjach i targach sztuki. Uprawia grafikę artystyczną i projektową oraz rysunek.

MATEUSZ OTRĘBA
„Pół”, „Zakopane”, „Brzytwa”

Artysta pochodzi z Krakowa. Ukończył studia artystyczne na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Uzyskał dyplom z wyróżnieniem w Pracowni Wklęsłodruku prof. Andrzeja Pietscha. W latach 1996–2006 asystent w Pracowni Rysunku prof. Włodzimierza Kotkowskiego na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP. Od 2005 r. doktor sztuki w dyscyplinie artystycznej grafika. Od 2007 r. prowadzi Pracownię Rysunku dla I roku Wydziału Grafiki. W 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Brał udział w licznych wystawach grafiki i rysunku w kraju i za granicą. Ważniejsze wystawy indywidualne: Pałac Sztuki, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych (Kraków 1998), Biuro Wystaw Artystycznych (Zakopane 2000), Miejska Galeria Sztuki (Łódź 2001), Instytut Polski (Sztokholm 2004), Galerie Schulok (Iserlohn 2006), Centrum Kultury Żydowskiej (Kraków 2009), Galeria u Dyplomatów, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Protokół Dyplomatyczny Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej (Warszawa 2012).

MAREK POKUTYCKI
„Tatuaże IV – Sny Nieprzyzwoite”, „Tatuaże IV – Przyjaciel Kot”

Pochodzi z Tarnobrzega. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, dyplom w Pracowni Wklęsłodruku prof. Andrzeja Bębenka w 1985 r. Doktor habilitowany w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne, stopień naukowy nadany uchwałą Rady Wydziału Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Domeną jego działalności artystycznej jest rysunek. Jest autorem licznych wystaw indywidualnych i zbiorowych. Wielokrotnie nagradzany. Prace w zbiorach państwowych i prywatnych w kraju i za granicą. Profesor nadzwyczajny, wykładowca akademicki. Pracuje obecnie na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie w Katedrze Terapii Zajęciowej, w której prowadzi zajęcia z przedmiotu „Terapia sztuką”.

DARIUSZ SŁOTA
„Złom artystyczny 1”, „Złom artystyczny 2”

Malarz i rysownik pochodzący z Pińczowa. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa, na którym w 1984 r. obronił z wyróżnieniem dyplom w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego. Od 1984 r. pracuje na Akademii im. Jana długosza w Częstochowie. Zorganizował 21 wystaw indywidualnych. Brał udział w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Otrzymał szereg nagród i wyróżnień.

BOGDAN TOPOR
„Stela – 1”, „Stela – 2”, „Stela – 3”

Uzyskał dyplom na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (filia w Katowicach) w 1987 r. Następnie zajął się pracą dydaktyczną w Pracowni Druku Wklęsłego oraz w Pracowni Działań Rysunkowych w Katedrze Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Jako artysta zajmuje się rysunkiem i grafiką, które traktuje równorzędnie jako pełnoprawne formy wyrazu myśli twórczej. W 2005 r. otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. Do jego najważniejszych osiągnięć należy udział w kilkunastu wystawach indywidualnych oraz w ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju i na świecie. Spośród wielu nagród, których jest laureatem, można wymienić m.in.: Grand Prix Biennale „Wobec Wartości” Katowice 1994, Grand Prix Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 1993, nominację do Grand Prix Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach 1997, brązowy medal Międzynarodowego Biennale Rysunku i Grafiki w Tajpej 2001.

Artyści zakwalifikowani do wystawy pokonkursowej

Ewa Bińczyk
„Chłopiec z kogutem”, „Chłopiec z kozą”

Michalina Cieślikowska-Kulmatycka
„Postać HO”, „Postać MO”, „Postać SUM”

Grażyna Aleksandra Gawęda
„Ambiwertyk”, „Introwertyk” – z cyklu „Oblicza”

Ita Haręza
„Granice ogrodu 1”, „Granice ogrodu 2”, „Granice ogrodu 3”

Joanna Imielska
„1”, „2”, „3” – z cyklu „A jednak ziemia posiada swoje odbicie we wszechświecie 2”

Joanna Janowska-Augustyn
„Wyspa”

Anna Kałamarz-Kucz
„Kompozycja VII” – z cyklu „Tętno”

Janusz Karbowniczek
„Studia z geometrii 1”

Anna Kunka-Kawełczyk
„Purificatio VIII”

Krzysztof Kułacz-Karpiński
„Wieża triangulacyjna 1”, „Wieża triangulacyjna 2” – z cyklu „Machiny czasu”

Natalia Leszczuk
„Metamorfoza”, „Przestrzeń zamknięta”

Marek Maciąg
„Kamienny pejzaż 1”, „Kamienny pejzaż 3”

Agnieszka Majak
„Portret podwodny 2”

Marek Moderau
„Cisza”

Agnieszka Nienartowicz
„CUBE 04”, „CUBE 13” – z cyklu „CUBES”

Małgorzata Ożóg
„Miserere mei”

Emilia Pitucha
„Fascynacja pierwsza”

Barbara Skrzyniarz
„Struktura 3”

Marcin Surzycki
„Złe wiadomości – Flaga 4”

Elwira Wasak
„Niedomknięta”

Apoloniusz Węgłowski
„Kompozycja”, „Kompozycja”

Marzena Zacharewicz
„Kawałki rozłupanego świata 1”, „Kawałki rozłupanego świata 2”, „Kawałki rozłupanego świata 3”

Piotr Żaczek
„Miejsce XII”, „Miejsce XIII”

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content