2020 – Ogłoszenie konkursu

Szanowni Państwo!

serdecznie zapraszamy do udziału w Jubileuszowej X edycji Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2020.

Konkurs organizowany jest cyklicznie przez Muzeum Kresów w Lubaczowie od 1993 r. i już od blisko 30 lat umożliwia śledzenie zjawisk zachodzących w polskiej sztuce współczesnej, stając się jednocześnie źródłem tworzenia lubaczowskiej kolekcji polskiego rysunku współczesnego, obrazującej przemiany zachodzące w tej dziedzinie sztuki.

Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do artystów profesjonalnych, posiadających obywatelstwo polskie, którzy swoją twórczość wyrażają w technice rysunku.

Prace, maksymalnie trzy, wraz z wymaganymi załącznikami, można nadsyłać do 22 maja 2020 r. na adres Muzeum Kresów w Lubaczowie (decyduje data stempla pocztowego). Nadesłane prace, wzorem lat ubiegłych, oceniać będzie profesjonalne jury, które wyłoni laureatów konkursu oraz uczestników wystawy pokonkursowej.

Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w Galerii Oficyna w Zespole Zamkowo-Parkowym przy Muzeum Kresów w Lubaczowie. Ekspozycji będzie towarzyszył katalog, w którym zostaną zamieszczone reprodukcje wszystkich nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego, Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla. Do grona fundatorów nagród, poza Panami Ministrem Glińskim i Marszałkiem Ortylem, dołączyli, zgodnie z tradycją, Starosta Lubaczowski Zenon Swatek i Burmistrz Miasta Lubaczowa Krzysztof Szpyt. Konkurs uzyskał również dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “Sztuki Wizualne”, którego instytucją zarządzającą jest Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki.

Partnerami konkursu są Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie oraz Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie, a patronat medialny nad konkursem oraz wystawą objęli: TVP3 Rzeszów, TVP3 Lublin, Polskie Radio Lublin, Katolickie Radio Zamość, portal kulturalny Art Imperium, magazyn “format” oraz dziennik “nowiny”.

Uwaga! W związku z obostrzeniami sanitarnymi i wszelkimi utrudnieniami związanymi z pandemią koronawirusa, informujemy, że termin nadsyłania prac na Jubileuszową X edycję Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego Lubaczów 2020 został wydłużony do 10 czerwca 2020 r. Bez względu na sytuację epidemiczną dołożymy wszelkich starań, aby Triennale odbyło się w planowanym zakresie. 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin >>>

Karta zgłoszenia >>>

Zadanie „Jubileuszowa – X edycja Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego – Lubaczów 2020 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZIN

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

ul. Jana III Sobieskiego 4
37-600 Lubaczów

Radruż 13
37-620 Horyniec-Zdrój

Nowe Brusno 103
37-620 Horyniec-Zdrój

Skip to content